Výbory a komise

Výbory

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor. Výbory svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu obce, plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu obce.

Finanční výbor

předsedkyně výboru: Bc. Petra Kubátová Krchová
členové: Ing. Jan Mančal, CSc.
Ing. Lenka Holečková

Kontrolní výbor

předseda výboru: MUDr. Dušan Spitzer, PhD., MBA.
členové: Zdenka Veselá
Pavel Horák

 

Komise

Komise zřizuje starosta obce jako své poradní a iniciativní orgány. Ze své činnosti se odpovídají starostovi obce, jemu předkládají svá stanoviska a náměty.

Komise pro projednávání přestupků

předsedkyně komise: Mgr. Jarmila Grumlová
členové: Luboš Železný
Ing. Věra Chobotová

Komise školská a kulturní

předseda komise: Martin Němec
členové: Mgr. Irena Pánková
Pavel Vyšata

 

Komise sociální

předsedkyně komise: Iva Boušková
členové: Ing. Lenka Holečková
Gabriela Slepičková

Komise pro životní prostředí a majetek obce

předseda komise: Miloš Cepl
členové: Iva Mrázková
Roman Folberger

 

Povodňová komise

Povodňová komise je zvláštním orgánem obce. Předsedou povodňové komise je vždy starosta obce. Další členy komise jsou jmenováni z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Starosta svolává povodňovou komisi na základě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle povodňového plánu obce, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření.

Povodňová komise

předseda komise: Luboš Železný
místopředsedkyně komise: Ing. Věra Chobotová
členové: Radek Baše
Jiří Bernard
Petr Brancuzský
Martin Vladyka
Mgr. Jaroslav Flegl
Martin Němec
Mgr. Roman Krch
zapisovatelka Darina Viktorová
Pomohla vám tato stránka?