Blesková povodeň 14. 6. 2020

14.6.2020

Dne 14.6.2020 zasáhla obec Starý Kolín blesková povodeň tedy živel, který jde těžko předvídat, a ještě hůře odhadnout dopady.

Povodeň zasáhla téměř celé území Starého Kolína s tím, že nejhorší situace byla v ulicích Kateřinské, V Domkách, Přímé, Na Obci, Pod Drahou a Kolínské.

Nicméně jak je mým zvykem rád bych uvedl věci na pravou míru. Takovéto povodni zabránit nelze, prostě spadne velké množství vody a tu je třeba někam odvézt, a to je právě ten problém těchto míst. V již zmiňovaných ulicích je staré mnohdy nefunkční potrubí, které ztěžuje cestu vodě, aby odtekla, kam má, a to v našem případě do Černé struhy. Několik let sucha stačí k tomu, abychom se nechali ukolébat tím, že snad nám už v tomto nic nehrozí.

V minulých letech se této problematice věnovalo poměrně dost času a vzniklo také dost materiálu, ale nedošlo na ten zásadní posun. Avšak díky železničnímu koridoru se přece jen vytvořila páteřní stoka, která alespoň částečně odvádí vodu z již zmiňovaných míst.

A po posledních povodních v roce 2013 se dále také vytvořila nová propojka od rybníka Vany po ulici Na Obci, která je funkční a v podstatě odvádí větší množství vody z rybníka.

Je tedy čas začít vážně uvažovat o rekonstrukci stokové sítě. Že toto nebude jednoduché se přesvědčili již moji předchůdci vzhledem k tomu, že velká část potrubí vede přes soukromé pozemky.

První krok brzy uděláme na ulici Kolínské, kde ve spojení s celkovou rekonstrukcí bude provedena stavba nového potrubí v délce 300 m. A do dvou let musíme propojit (opravit) stoky z ulic V Domkách, Přímé a Na Obci.

Luboš Železný
starosta

Pomohla vám tato stránka?