e-podatelna

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat ceritifikát, jsou uvedeny na adresách:

http://qca.postsignum.cz/
https://www.eidentity.cz/app

Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adresy
obecní úřad: obec@starykolin.eu

Elektronické podání je možné doručit také prostřednictvím ISDS (datová schránka) : pwmbtvf

Pomohla vám tato stránka?