Informace k opravě mostu

20.6.2018

Vážení spoluobčané,

život v naší obci v současné době nepříjemně ovlivňuje rekonstrukce mostu přes Klejnarku na hlavní trase z/do Kolína. O tom, že most byl několik let ve velmi špatném technickém stavu není třeba diskutovat. O tom svědčilo i několik let trvající provizorium jednosměrného provozu na mostě. Most a přilehlá komunikace je ve vlastnictví Středočeského kraje a ten provádí jeho rekonstrukci, konkrétně jeho příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) prostřednictvím nasmlouvaných dodavatelů, v tomto případě firmy MaGe Construction.

I když jsme několik let vytrvale upozorňovali krajský úřad na špatný stav mostu s požadavkem na jeho opravu, tak oficiální informace o tom, že most bude uzavřen, dorazila na obecní úřad od firmy řešící dopravní značení 18.4.2018. Dotazy ohledně skutečného termínu plánované opravy mostu adresované na KSÚS nebyly ani jednou vyřízeny konkrétně. Dne 9.5. 2018 přišlo na obecní úřad oznámení Městského úřadu Kolín, odboru dopravy o dopravním značení a stanovení objízdné trasy a 15.5.2018 pak rozhodnutí o uzavírce mostu a silnice v termínu od 17.5.2018 do 31.10.2018. Nutno dodat že při všech jednáních byl ze strany obce vznesen požadavek na zřízení dočasného přemostění po dobu výstavby nového mostu. Tento požadavek byl však ze strany vlastníka a investora akce Středočeského kraje vždy odmítnut.

Na 33. zasedání obecního zastupitelstva byly občany vzneseny požadavky s konkrétním doporučením na firmu, která montované mosty půjčuje, jedná se o Státní fond hmotných rezerv. Zde došlo k jednání, ze kterého vyplynulo, že při realizaci takovýchto opatření (náhradní most) musí být samozřejmě postupováno podle zákona: tzn. jako u každé jiné stavby musí předcházet vypracování projektové dokumentace a územní řízení se všemi vlastníky pozemků sousedících se stavbou. Z těchto důvodů je tento proces možné zrealizovat nejdříve cca za 3 měsíce. V našem případě by muselo ještě dojít k vykácení části stromořadí (topolů) vedle opravovaného mostu podle Klejnarky na kolínské straně. Cena pronájmu provizorního mostu by činila cca 150.000,- Kč měsíčně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a do poslední chvíle nejasného termínu zahájení uzavírky, nebylo k realizaci provizorního přemostění ze strany obce přistoupeno.

Dalším častým dotazem je možnost využití mostku „u Janečků“. Tento mostek je bohužel také ve velmi špatném technickém stavu a obci bylo ze strany Dopravního inspektorátu Policie ČR doporučeno tuto cestu pro motorová vozidla uzavřít a opatřit závorou. Občané mohou využít k odstavení vozidel prostor před budovou ČOV, který je monitorován kamerovým systémem.

Práce na stavbě a zhotovitel (MaGe Construction s.r.o.) nepodléhá kontrole obce, oficiálně nejsme ani účastníky kontrolních dnů. Nicméně se jich účastníme a věřím, že budou dodrženy všechny termíny tak, aby stavba byla v termínu uzavírky hotová.

Termíny jsou následující:

  • demolice + regulace potoka + zakládání spodní stavby – 9.7.2018
  • výstavba spodní stavby – 6.8.2018
  • vrchní stavba – 6.9.2018
  • komunikace + povrchy + vybavení mostu – 6.10.2018

Vážení občané, oprava mostu nepříjemně zasahuje do života nás všech, proto bych Vás rád požádal o trpělivost. Výsledkem bude most nový, se dvěma jízdními pruhy, který nám bude, jak věřím, sloužit mnoho dalších let. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Luboš Železný, starosta

 

Objízdná trasa

Fotogalerie opravy mostu