Kácení ořešáků u hřbitova

15.3.2023

Kácení 13 ks ořešáků na pozemku parc. č. 1561 v katastrálním území obce Starý Kolín na tělese silničního příkopu  silnice III/3275   v k. ú. Starý Kolín ve směru na obec Hlízov. Uvedený pozemek je ve vlastnictví žadatele – Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Stromy jsou přestárlé, dožívající a s ohledem na jejich zdravotní stav ohrožují bezpečnost silničního provozu. Bude provedena náhradní výsadbu nových stromů.

Datum sejmutí: 31.5.2023

Pomohla vám tato stránka?