Nové vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů

14.11.2016

Jednotka sboru dobrovolných hasičů naší obce byla nově vybavena v rámci projektu „Dovybavení a zvýšení akceschopnosti JSDH Starý Kolín“ dvěma elektrocentrálami, dvěma elektrickými kalovými čerpadly, jedním přetlakovým ventilátorem včetně výrobníku pěny a mlžícího zařízení, třemi zásahovými obleky a dvěma přilbami.


Díky veřejné zakázce bylo v součtu pořízeno vybavení za nižší částku, než byla předpokládaná částka v žádosti o dotaci. Předpokládané náklady byly 229 985 Kč a skutečné náklady činily 212 609,74 Kč. Dotace poskytnutá Středočeským krajem ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS činila 200 000 Kč a zbývajících 12 609,74 Kč uhradila obec.

prilby