Poplatek za komunální odpad se pro rok 2019 neplatí

22.1.2019

Obecní úřad Starý Kolín informuje, že z důvodu finanční kompenzace občanům obce Starý Kolín firmou MaGe Construction, s.r.o., která staví v obci most přes Klejnárku, za nedodržení termínu stavby, se Zastupitelstvo obce Starý Kolín rozhodlo všem občanům, kterým vznikla v roce 2019 povinnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Starý Kolín, tento poplatek na rok 2019 zcela prominout.

Občané si pouze vyzvednou na Obecním úřadě ve Starém Kolíně v podatelně známky na popelnice.

Prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Starý Kolín na rok 2019 podléhá schválení Zastupitelstvem obce Starý Kolín na veřejném zasedání, které se bude konat dne 5. 2. 2019.

Luboš Železný
starosta obce

Pomohla vám tato stránka?