Poplatek za komunální odpad se pro rok 2019 neplatí

22.1.2019

Obecní úřad Starý Kolín informuje, že z důvodu finanční kompenzace občanům obce Starý Kolín firmou MaGe Construction, s.r.o., která staví v obci most přes Klejnárku, za nedodržení termínu stavby, se Zastupitelstvo obce Starý Kolín rozhodlo všem občanům, kterým vznikla v roce 2019 povinnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Starý Kolín, tento poplatek na rok 2019 zcela prominout.

Občané si pouze vyzvednou na Obecním úřadě ve Starém Kolíně v podatelně známky na popelnice.

22. 2. 2019 byla vyhlášena obecně závazná vyhláška č. 1/2019 , kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Vyhláška osvobozuje pro rok 2019 občany od platby poplatku.

Luboš Železný
starosta obce

Pomohla vám tato stránka?