Poplatky v roce 2020

30.1.2020

Vážení občané, sazby a poplatky pro rok 2020 jsou následující:

1/ STOČNÉ 63,24 Kč/m3

2/ VODNÉ 31,18 Kč/m3

3/ POPLATEK ZE PSA – splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku

Sazba poplatku za kalendářní rok:
a) za jednoho psa 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100,- Kč

4/ „POPELNICE“ – POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – splatný buď jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28.2. a do 31.8. příslušného kalendářního roku
Sazba poplatku činí 600,- Kč/osoba/rok

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?