Vyhlášení Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Starý Kolín v roce 2020

27.2.2020

Obec Starý Kolín informuje zájemce o finanční podporu z rozpočtu obce, že Zastupitelstvo obce Starý Kolín dne 25. 2. 2020 schválilo Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Starý Kolín v roce 2020.

Finanční prostředky v programu jsou určeny na:

  • podporu sportovních, kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších volnočasových aktivit v obci Starý Kolín,
  • rozvoj spolkového života v obci Starý Kolín,
  • podporu aktivit zaměřených na činnosti dětí a mládeže v obci Starý Kolín.

 Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce Starý Kolín pro rok 2020 činí 330 000 Kč.

Termín vyhlášení programu: 27.02.2020

Lhůta pro předkládání žádostí je stanovena od 30.03.2020 do 17.04.2020, a to na předepsaném formuláři.

Místo pro podání žádostí:

Obecní úřad Starý Kolín
Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?