Rekonstrukce ulice Kolínská

9.8.2020

 

Vážení spoluobčané,

 

rádi bychom Vám poskytli základní informace o chystané rekonstrukci Kolínské ulice.

1. Rekonstrukci ulice Kolínské č. III/3275 bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

2. Rozpočet na celou akci je 22 698 121 Kč bez DPH, z toho na obec připadá 13 476 096 Kč bez DPH a KSÚS 9 222 025 Kč bez DPH.

3. Obec bude rekonstruovat chodníky po obou stranách a veřejné osvětlení (cca 5 mil. Kč bude použito z dotace, kterou obec pro tento účel získala).

4. Obec změní vzhled náměstí, změní se plocha před Obecním úřadem a Poštou, vzniknou nová parkovací místa a nová komunikace s výjezdem o 30 m níže, zhruba proti obchodu pana Němce.

5. Na náměstí vznikne autobusová zastávka s ostrůvkem a přechod pro chodce.

6. Blíže ke škole bude nový osvětlený přechod pro chodce a před bytovkou u školy autobusová zastávka.

7. Ve spodní části Kolínské (od mostu směrem ke kostelu) bude vybudována dešťová kanalizace v délce cca 300 m.

8. U bytovek a sběrného místa v ulici B. Němcové (spodní část nadjezdu na Bašta) bude vybudován nový přechod pro chodce včetně jeho osvětlení.

 

Celkově rekonstrukcí dotčené území:

Situační výkres 1: Od mostu po ulici Nová (JPG, 3,5 MB)

Situační výkres 2: Od ulice Nová na Náměstí (JPG, 3,6 MB)

 

A nyní k postupu prací, které budou probíhat na etapy. Rekonstrukce začne 1. 9. 2020, jedná se o uzavření prvního úseku komunikace, a to od mostu přes Klejnárku po nadjezd na Bašta. Nadjezd zůstane vždy z poloviny průjezdný. Nicméně pro výjezd z obce budou občané z této části obce, ale i ostatní, nuceni použít objízdné trasy na (Hlízov) Nové Dvory. Občané přilehlých ulic Na Pískách a Josefa Javůrka budou mít možnost do zahájení prací vjet do stavby. Později se nikdo autem do zmiňovaných míst nedostane, kromě záchranných složek. Parkování bude připraveno za mostem. První etapa by měla trvat do 15.10.2020.

Rekonstrukce začne jak budováním dešťové kanalizace směrem od mostu, tak současně i výstavbou chodníků a veřejného osvětlení od budovy původní restaurace (oproti bytovce u školy) směrem k nadjezdu. Chodníky budou průchozí, vždy minimálně po jedné straně.

Komunikace zůstane průjezdná, ale s omezeními. Přístup pro občany z přilehlých nemovitostí bude zajištěn. Pracovníci stavební společnosti přislíbili součinnost v rámci daných možností.

V tomto roce se nepočítá s kompletní uzavírkou celé ulice Kolínské, ale nevylučujeme případná nutná opatření hlavně při výkopech kanalizace.

Omlouváme se za případné komplikace při výstavbě, ale věříme, že výsledek přispěje k větší bezpečnosti a ke zkvalitnění dopravy v naší obci. Děkujeme všem za pochopení a prosíme Vás o trpělivost.

Odvoz odpadů bude zajištěn pracovníky firmy Swietelsky nebo zaměstnanci Obecního úřadu. Po celou dobu stavby bude zajištěna průchodnost. Podrobnosti a důležité informace budete dostávat prostřednictvím rozhlasu, SMS zpráv a emailu, informace budou samozřejmě také zde na webu obce. (Přihlášení k InfoSMS: pošlete SMS ve tvaru STKOL REG ANO  – tuto SMS odešlete na číslo: 736 301 599

V nutných případech volejte stavbyvedoucího 603 529 363 nebo starostu obce 603 547 266.

Pomohla vám tato stránka?