Listopadový Starokolínský zpravodaj

zpravodaj-logo-transparent

V těchto dnech dostáváte do schránek nový Starokolínský zpravodaj. Obsahuje informace z OÚ, školy a spolků v obci. Může vás zaujmout článek o obnovení fungování obecní knihovny a její historii, jakož i historické vzpomínání pana Vopeláka. Podrobně se ohlížíme za Starokolínskou brázdou. Ve zpravodaji naleznete vložený odpadový kalendář pro rok 2017, který bude po celý rok k nahlédnutí i na těchto webových stránkách.

Starokolínský zpravodaj – listopad 2016 (PDF)

Z divadelního představení v KD

V neděli 27.11. proběhlo v kulturním domě divadelní představení „Jak Popou a Hapala zachránili krále“. Na představení vás pozval obecní úřad.