Pozvánka na představení knihy „Starý Kolín a Bašta v běhu staletí“ 4. března 2018

Obec Starý Kolín Vás zve na představení publikace „Starý Kolín a Bašta v běhu staletí“ spojené s besedou s autorkou publikace PhDr. Miroslavou Jouzovou, Ph.D. Akce se uskuteční 4. 3. 2018 od 14:00 hodin v kulturním domě ve Starém Kolíně.

 

Program rozvoje obce na období 2018-2024

Zastupitelstvo obce Starý Kolín schválilo 12. 12. 2017 Program rozvoje obce Starý Kolín na období 2018-2024. Program je strategickým dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce.

Program rozvoje obce Starý Kolín obsahuje dvě základní části – analytickou část, která zachycuje stávající stav (celkové zhodnocení situace obce, zachycení hlavních problémů a omezení, vyhodnocení dotazníkového šetření) a návrhovou část, která obsahuje budoucí cíle a možná opatření a aktivity k jejich naplňování.

Program rozvoje obce Starý Kolín je „živým“ dokumentem, který by měl být zpřesňován, případně doplňován podle potřeb občanů obce, kterým by měl především sloužit.