Dotazník – program rozvoje obce

Vážení spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Děkuji vám za spolupráci.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Ing. Věra Chobotová, místostarostka obce

Z divadelního představení v kulturním domě

V neděli 5.3. proběhlo v kulturním domě představení pro děti Divadélka Kůzle. Představení proběhlo s podporou obecního úřadu.