Zastupitelstvo obce

starosta:
Luboš Železný
místostarostka:
Bc. Petra Kubátová Krchová
místostarosta:
Pavel Horák

zastupitelé:
Iva Boušková
Ing. Věra Chobotová
Ing. Jan Mančal CSc.
Ing. Martin Mistr Ph.D.
Martin Němec
Mgr. Irena Pánková
Mgr. Marie Smutná
Jakub Viktora

Zastupitelstvo obce Starý Kolín je vrcholným orgánem obce. Je tvořeno 11 členy zvolenými dle zákona č. 491/2001 Sb. v platném znění. Z členů zastupitelstva byli zvoleni starosta a místostarosta.

Jednání zastupitelstva svolává starosta obce minimálně 1x za 3 měsíce převážně do zasedací místnosti obecního úřadu nebo do kulturního domu a jsou veřejná. Termíny zasedání jsou zveřejněny minimálně 7 dní předem na úřední desce.

Pravomoci zastupitelstva jsou dány zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 84, §85 a §102 odst. 4 písm. c), d), f), j) a l))

Usnesení zastupitelstva

Zápisy z jednání zastupitelstva

Pozvánky na jednání zastupitelstva

 

Jednací řád zastupitelstva obce

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?