Zastupitelstvo obce

Luboš Železný, starosta
Ing. Věra Chobotová, místostarostka
Radek Baše
Iva Boušková
Mgr. Jaroslav Flegl
Bc. Petra Kubátová Krchová
Ing. Jan Mančal CSc.
Ing. Martin Mistr Ph.D.
Martin Němec
Mgr. Irena Pánková
Pavel Vyšata

Jednací řád zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Starý Kolín je vrcholným orgánem obce. Je tvořeno 11 členy zvolenými dle zákona č. 491/2001 Sb. v platném znění. Z členů zastupitelstva byli zvoleni starosta a místostarosta.

Jednání zastupitelstva svolává starosta obce minimálně 1x za 3 měsíce převážně do zasedací místnosti obecního úřadu nebo do kulturního domu a jsou veřejná. Termíny zasedání jsou zveřejněny minimálně 7 dní předem na úřední desce.

Pravomoci zastupitelstva jsou dány zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 84, §85 a §102 odst. 4 písm. c), d), f), j) a l))

Usnesení zastupitelstva

Zápisy z jednání zastupitelstva

Pozvánky na jednání zastupitelstva

 

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?