Zastupitelstvo obce

starosta:
Luboš Železný
1. místostarosta:
Bc. Pavel Horák
2. místostarostka:
Bc. Petra Kubátová Krchová

zastupitelé:
Zdeněk Čihák
Petra Jíchová
Jan Kotek
Iva Mrázková
Bc. Gabriela Slepičková
Mgr. Zuzana Veselá
Jakub Viktora
Vladimír Vlček

Zastupitelstvo obce Starý Kolín je vrcholným orgánem obce. Je tvořeno 11 členy zvolenými dle zákona č. 491/2001 Sb. v platném znění. Z členů zastupitelstva byli zvoleni starosta a místostarostové.

Jednání zastupitelstva svolává starosta obce minimálně 1x za 3 měsíce převážně do sálu Obecního domu (bývalé kino) a jsou veřejná. Termíny zasedání jsou zveřejněny minimálně 7 dní předem na úřední desce.

Pravomoci zastupitelstva jsou dány zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 84, §85 a §102 odst. 4 písm. c), d), f), j) a l))

Usnesení zastupitelstva

Zápisy z jednání zastupitelstva

Pozvánky na jednání zastupitelstva

 

Jednací řád zastupitelstva obce

Pomohla vám tato stránka?