Výbory a komise

Výbory

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor. Výbory svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu obce, plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu obce.

Finanční výbor

předsedkyně výboru: Ing. Věra Chobotová
členové: Ing. Jana Holečková
Gabriela Slepičková

Kontrolní výbor

předseda výboru: Ing. Martin Mistr, Ph.D.
členové: Ing. Jan Mančál, CSc.
Zdeněk Čihák

 

Výbor pro majetek a životní prostředí

předseda výboru: Jakub Viktora
členové: Ing. Ctirad Melena
Roman Folberger

Výbor pro sociální oblast, kulturu a sport

předsedkyně výboru: Mgr. Marie Smutná
členové: Martin Němec
Mgr. Irena Pánková
Iva Mrázková
Pavel Vyšata

 

Komise

Komise zřizuje starosta obce jako své poradní a iniciativní orgány. Ze své činnosti se odpovídají starostovi obce, jemu předkládají svá stanoviska a náměty.

Komise pro projednávání přestupků

předsedkyně komise: Mgr. Jarmila Grumlová
členové: Luboš Železný
Bc. Petra Kubátová Krchová

 

Povodňová komise

Povodňová komise je zvláštním orgánem obce. Předsedou povodňové komise je vždy starosta obce. Další členy komise jsou jmenováni z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Starosta svolává povodňovou komisi na základě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle povodňového plánu obce, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření.

Povodňová komise

předseda komise: Luboš Železný
místopředsedkyně komise: Bc. Petra Kubátová Krchová
členové: Radek Baše
Jiří Bernard
Petr Brancuzský
Martin Vladyka
Mgr. Jaroslav Flegl
Martin Němec
Mgr. Roman Krch
zapisovatelka Darina Viktorová
Pomohla vám tato stránka?