Výbory a komise

Výbory

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska a návrhy. Výbory svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu obce a plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu obce.

Finanční výbor

předseda výboru: Jakub Viktora
členové: Bc. Gabriela Slepičková
Petra Jíchová

Kontrolní výbor

předsedkyně výboru: Mgr. Zuzana Veselá
členové: Petra Kratochvílová
Pavel Vyšata

 

Výbor pro rozvoj a životní prostředí

předseda výboru: Jan Kotek
členové: Vladimír Vlček
Ladislav Folberger

Výbor pro školství, kulturu a sport

předseda výboru: Zdeněk Čihák
členové: Mgr. Irena Pánková
Mgr. Marie Smutná

 

Komise

Komise zřizuje starosta obce jako své poradní a iniciativní orgány. Ze své činnosti se odpovídají starostovi obce, jemu předkládají svá stanoviska a náměty.

Sociální komise

předsedkyně komise: Iva Mrázková
členové: Zdenka Veselá
Lucie Kropáčková

Komise pro projednávání přestupků

předsedkyně komise: Mgr. Jarmila Grumlová
členové: Luboš Železný
Bc. Petra Kubátová Krchová

 

Povodňová komise

Povodňová komise je zvláštním orgánem obce. Předsedou povodňové komise je vždy starosta obce. Další členy komise jsou jmenováni z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Starosta svolává povodňovou komisi na základě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle povodňového plánu obce, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření.

Povodňová komise

předseda komise: Luboš Železný
místopředsedkyně komise: Bc. Petra Kubátová Krchová
členové: Mgr. Roman Krch
Vladimír Vlček
Jiří Bernard
Ing. Pavel Chovančík
Bc. Pavel Horák
Mgr. Irena Skřivánková
zapisovatelka Darina Viktorová
Pomohla vám tato stránka?