Desatero správného Starokolíňáka

Chovej se slušně, zodpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede!

1. Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož i ostatní dopravní předpisy. Neparkuj na místech, kde to není dovoleno, nebo kde by tvůj plechový miláček překážel ostatním. Zejména na chodnících nebo v blízkosti křižovatek. Buď ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se za volantem slušně.

2. Uklízej po svém psovi. Všude a za každého počasí (i za deště a ve sněhu). Po obci jej voď na vodítku. Nenechávej svého psa pobíhat bez dozoru. Je to v zájmu bezpečnosti jeho i nás ostatních (pokud tedy nechceš mít jeho fotku na facebooku).

3. Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET lahve, nedopalky cigaret, použité sáčky ze svačiny a další nepořádek. K tomu veď i své děti a známé.

4. Třiď odpad. Ale správně! Házej do barevných kontejnerů správné věci. Šetři místem a rozměrné papírové bedny nejprve rozlož, PET lahve a nápojové kartony sešlápni. Když je kontejner plný, vyhledej jiný. Po obci je jich dost a další přibývají. Nevytvářej drobné skládky vedle popelnic a kontejnerů. Doma to vedle odpadkového koše taky neděláš. Nezakládej černé skládky v okolí obce.

5. Neruš sousedy, nehulákej, dodržuj noční klid a snaž se k tomu přimět i své děti. Pokud je to možné, vyhni se sekání trávy, všem hlučnějším domácím a stavebním pracím ve večerních časech (po osmé hodině) a také brzy ráno – zejména o víkendech. Zachovej úplný klid alespoň v neděli ráno – do desáté hodiny. Top v kotli tak, abys nesuploval uhelnou elektrárnu.

6. Snaž se přispět k lepšímu vzhledu své obce a bezprostředního okolí. Posekej trávu i před svým plotem, vysaď tam květinu, seber sám papírek, když ho tam nějaký pobuda odhodí. Starej se o vzhled svého obydlí a své zahrady.

7. Zapojuj se do aktivit místních spolků, účastni se obecních akcí a podporuj obecní kulturní, společenský a sportovní život.

8. Pokud je to možné, podporuj místní podnikatele. Nakupuj v obci, dej si pivo v místní hospodě, nech si udělat stůl u místního truhláře.

9. Plať včas obecní poplatky.

10. Sleduj aktuální dění v obci na www.starykolin.eu, zajdi na schůzi zastupitelstva a čti Starokolínský zpravodaj (což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl Desatero až sem). Zkrátka, buď v obraze.

Prohřešky proti desateru

 

Desatero ve Starokolínském zpravodaji č.2/2020 k vytištění.

Pomohla vám tato stránka?