Komunitní centrum

Komunitní centrum ve Starém Kolíně začalo pracovat za podpory MAS Zálabí a obce Starý Kolín od 1. února 2023. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem komunitního centra je podporovat komunitní život v naší obci. Plánovanými aktivitami chceme propojovat různé věkové kategorie i cílové skupiny a tím zlepšovat sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku. Místem setkávání bude většinou Obecní dům ve Starém Kolíně. Budou zde realizovány kulturní, vzdělávací, sociální a rekreační akce.

V komunitním centru můžeme pomoci s řešením tíživé životní situace členů komunity. Pravidelně budeme pořádat mezigenerační setkávání, komunitní kavárnu, setkávání a besedy se zajímavými osobnostmi, sousedský jarmark a výměnný šatník, výměnu sadby, tvořivé dílny, cvičení pro seniory, trénování paměti, filmová představení. Plánujeme společné vycházky a výlety, akce na zvelebování veřejného prostoru.

Zaměříme se zejména na seniory, mladé maminky na mateřské a rodičovské dovolené, pečující osoby a Ukrajinky s dětmi. Do pořádání všech aktivit se budou zapojovat nejen osoby z cílových skupin, ale také další obyvatelé z obce i blízkého okolí.
Program komunitního centra bude aktualizován a vyvěšován na webových stránkách obce a ve vitrínách obecního úřadu. Senioři obdrží informace formou SMS do svých mobilů.

Na všech akcích jsou vítáni všichni obyvatelé obce a blízkého okolí.

Komunitním pracovníkem v naší obci je Mgr. Naďa Kotková

E-mail: kcstarykolin@gmail.com

Pravidelné programy

  • Pravidelné kavárny – každý první čtvrtek v měsíci, vždy od 14:30 do 17:00 hodin. Každá kavárna bude doplněna zajímavým programem, který domluvíme podle vašeho přání. Můžete přinést něco dobrého na ochutnání.
  • Pravidelné hravé kavárny – každý druhý čtvrtek v měsíci, vždy od 15:00 do 17:30 hodin. Je to kavárna s možností hraní společenských, nejen deskových her. Každý si může hru půjčit nebo přinést vlastní. Zveme i hravé děti. Bude zajištěno drobné občerstvení.
  • Starokolínský hospodský kvíz – každý druhý čtvrtek v měsíci, vždy od 18:00 hodin. Zábavná soutěž pro maximálně čtyřčlenné týmy. Hraje se o drobné ceny, občerstvení bude zajištěno.
  • Hrátky s pamětí pro seniory – každé třetí úterý v měsíci od 10:00 do 11:00 hodin.
  • Společné vycházky za poznáním – 1x měsíčně budeme poznávat blízké okolí naší obce. Všechny lokality budou dostupné veřejnými dopravními prostředky.

O konkrétním programu pro daný měsíc informujeme na souhrnném letáku, který naleznete na webu obce, facebooku obce a ve vývěskách obecního úřadu a komunitního centra.

 

 

Pomohla vám tato stránka?