Komunitní centrum

Komunitní centrum ve Starém Kolíně začalo pracovat za podpory MAS Zálabí a obce Starý Kolín od 1. února 2023. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem komunitního centra je podporovat komunitní život v naší obci. Plánovanými aktivitami chceme propojovat různé věkové kategorie i cílové skupiny a tím zlepšovat sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku. Místem setkávání bude většinou Obecní dům ve Starém Kolíně. Budou zde realizovány kulturní, vzdělávací, sociální a rekreační akce.

V komunitním centru můžeme pomoci s řešením tíživé životní situace členů komunity. Pravidelně budeme pořádat mezigenerační setkávání, komunitní kavárnu, setkávání a besedy se zajímavými osobnostmi, sousedský jarmark a výměnný šatník, výměnu sadby, tvořivé dílny, cvičení pro seniory, trénování paměti, filmová představení. Plánujeme společné vycházky a výlety, akce na zvelebování veřejného prostoru.

Zaměříme se zejména na seniory, mladé maminky na mateřské a rodičovské dovolené, pečující osoby a Ukrajinky s dětmi. Do pořádání všech aktivit se budou zapojovat nejen osoby z cílových skupin, ale také další obyvatelé z obce i blízkého okolí.

Program komunitního centra bude aktualizován a vyvěšován na webových stránkách obce a ve vitrínách obecního úřadu. Senioři obdrží informace formou SMS do svých mobilů.

Na všech akcích jsou vítáni všichni obyvatelé obce a blízkého okolí.

Komunitním pracovníkem v naší obci je Mgr. Naďa Kotková.

E-mail: kcstarykolin@gmail.com

 

Pravidelné programy

 • Pravidelné kavárny v Obecním domě – každý první čtvrtek v měsíci – zatím od března do června 2023 – vždy od 14:30 do 17:00 hodin – Každá kavárna bude doplněna zajímavým programem, který domluvíme podle vašeho přání.
 • Pravidelné cvičení pro seniory – každé úterý od 9:00 do 10:00 hodin v Obecním domě – cvičení na podložkách a na židlích – cena 100 Kč za lekci – po pěti cvičeních dostanete potvrzení o zaplacení 500 Kč a můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o proplacení – cvičitelka Jana Koreňová.
 • Hrátky s pamětí pro seniory – každé druhé úterý v měsíci od 10:15 do 11:15 v Obecním domě.

ČERVENEC A SRPEN 2023

Tyto dva měsíce budou bez speciálního programu. Užívejte si léta, dovolených a setkání s blízkými. Začneme opět v září – kavárnou ve čtvrtek 7. září.

ČERVEN 2023

 • 1. června (14:30 – 17:00) kavárna s promítáním
 • 2. června Noc kostelů ve spolupráci se SOS – zapojí se Ukrajinky
 • 4. června (13:15 – 15:45) Výměnný sezónní šatník ve spolupráci s Centrem setkávání maminek
 • 6., 13., 20. a 27. června (9:00 – 10:00) cvičení
 • 13. června (10:15 – 11:15) Hrátky s pamětí. Tématem budou spolužáci, kvízy a soutěže
 • 22. června (od 17:00) Povídání o letních bylinkách s Petrou Hartmanovou

KVĚTEN 2023:

 • 2., 9., 16., 23. a 30. května (9:00 – 10:00) cvičení
 • 4. května (14:30 – 17:00) kavárna s knihovnicí Evou – o knihách a knihobudkách
 • 6. května (dopoledne) výměna sadby před kulturním domem
 • 9. května (10:15 – 11:15) Hrátky s pamětí. Tématem bude škola, spolužáci, atd.

DUBEN 2023:

 • 4., 11., 18. a 25. dubna (9:00 – 10:00) cvičení
 • 6. dubna (14:30 – 17:00) kavárna se Šárkou Vyšatovou a malým tvořením pro zájemce.
 • 11. dubna (10:15 – 11:15) Hrátky s pamětí. Tématem budou místa, která máme rádi, která nás lákají a kde jsme bydleli.

 

 

Pomohla vám tato stránka?