Informace pro stavebníky a investory

Než začnete stavět

Před výstavbou, či rekonstrukcí RD, je nutno nahlédnout do územního plánu obce Starý Kolín: https://www.starykolin.eu/uzemni-plan-a-mapy/  Před stavbou se vždy informujte na obecním úřadu ve Starém Kolíně, co je možné na pozemku dle územního plánu vystavět. Příslušné povolovací řízení stavby vede Stavební úřad Kolín. Jedním z podkladů, který budete potřebovat pro dané řízení na Stavebním úřadu Kolín, je vyjádření obce Starý Kolín ke stavebnímu záměru.

Pokud se hodláte napojit na kanalizační sít a vodovodní řad, je nutné připojit také vyjádření provozovatele (provozovatel vodovodu – Energie AG Kolín a.s., https://www.energiekolin.cz, provozovatel kanalizace – obec Starý Kolín).

Plánovací smlouvy

Před vydáním závazného stanoviska obce ke stavebnímu záměru výstavby RD nebo parcelaci pozemků, obchodních a výrobních staveb sepisuje stavebník s obcí Plánovací smlouvu, na jejíž základě stavebník hradí na účet obce příspěvek na rozvoj a zkvalitnění veřejné infrastruktury v k.ú. Starý Kolín. Jedná-li se o významnější stavební záměr, vyžadující posílení infrastruktury, je nutné uzavřít s obcí Plánovací smlouvu, v níž budou dohodnuty zavazující podmínky.

Vzory plánovacích smluv:

Plánovací smlouvy se sepisují dle platných Zásad obce:

Zásady obce Starý Kolín pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění veřejné infrastruktury pro novou bytovou výstavbu v katastrálním území
obce Starý Kolín  – ZDE.

Zásady obce Starý Kolín pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění veřejné infrastruktury pro novou výstavbu obchodních a výrobních staveb v katastrálním území obce Starý Kolín  – ZDE.

Zásady obce Starý Kolín pro investory při spoluúčasti na rozvoji a zkvalitnění veřejné infrastruktury v případě dělení pozemku v katastrálním území obce Starý Kolín – ZDE.

Uvedené Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Starý Kolín dne 21. 6. 2023 s účinností od 22. 6. 2023.

 

 

 

 

Pomohla vám tato stránka?