Úřední deska


NÁZEV ZVEŘEJNĚNO SEJMOUT
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín konaného dne 14. 5. 201916.5.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu16.5.20193.6.2019
Veřejná vyhláška – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek – KoPU Starý Kolín14.5.201929.5.2019
Veřejná vyhláška – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a pozvánka k jejich projednání – KoPU Starý Kolín14.5.201929.5.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu9.5.201926.5.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Hlízov převzatá voda k čištění kalendářní rok 20186.5.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Starý Kolín – stočné za kalendářní rok 20186.5.2019
VODOS s.r.o., Kolín – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 – 090 Starý Kolín6.5.20197.6.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 – Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí25.4.201926.5.2019
Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Středočeský kraj25.4.201928.5.2019
Záměr obce Starý Kolín prodat nemovitost v ulici Pod Drahou 19, Starý Kolín16.4.20191.6.2019
Pozvánka k zkouškám znalosti hub v roce 20198.4.201916.6.2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků – Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 20198.4.201926.5.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství3.4.201931.12.2022
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky2.4.201926.5.2019

Úřední deska - Dokumenty k finančnímu hospodaření obce


NÁZEV ZVEŘEJNĚNO SEJMOUT
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce16.5.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 – příjmy, výdaje16.5.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 – příjmy, výdaje13.3.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce13.3.2019
Informace zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 201916.1.201931.12.2019
Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na roky 2019 – 202316.1.201931.12.2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 17. 12. 201817.12.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 17. 12. 201817.12.2018
Schválený rozpočet obce Starý Kolín na rok 2019 – příjmy, výdaje17.12.2018
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018 – příjmy, výdaje17.12.2018
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 – příjmy, výdaje5.11.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 5. 11. 20185.11.2018
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018 – příjmy, výdaje12.9.2018
Informace o zveřejnění závěrečného účtu SOP za rok 201723.7.20181.7.2019
Oznámení zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 20. 6. 201820.6.2018
Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2017 – schválený20.6.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentu finančního hospodaření obce ze dne 23. 5. 201823.5.2018
Schválené rozpočtové opatření ř. 2/2018 – příjmy, výdaje23.5.2018
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 – příjmy, výdaje12.3.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 12. 3. 201812.3.2018
Střednědobý výhled obce Starý Kolín na období 2018/2021 (v Kč) – schválený13.12.2017
Schválený rozpočet obce Starý Kolín na rok 2018 – příjmy, výdaje13.12.2017
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2017 – příjmy, výdaje13.12.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 13. 12. 201713.12.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 13. 12. 201713.12.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 1. 11. 20171.11.2017
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2017 – příjmy, výdaje1.11.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 13. 9. 201713.9.2017
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017 – příjmy, výdaje13.9.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 29. 6. 201729.6.2017
Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2016 – schválený29.6.2017
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2017 – příjmy, výdaje14.6.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 14. 6. 201714.6.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 12. 4. 201712.4.2017
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 – příjmy, výdaje12.4.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce ze dne 20. 3. 201720.3.2017

Úřední deska - Smlouvy o poskytnutí dotace dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb.


NÁZEV ZVEŘEJNĚNO SEJMOUT
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – Sbor dobrovolných hasičů Starý Kolín23.4.201825.4.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – TJ SOKOL Starý Kolín4.5.20176.5.2020
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – TJ SOKOL Starý Kolín4.5.20176.5.2020
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – Klub vodáků Starý Kolín24.11.201626.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – Klub vodáků Starý Kolín24.11.201626.11.2019

 

 

Pomohla vám tato stránka?