Jak a kde si zařídit…

zs2
Přehled řešení nejčastějších životních a ostatních situací:

Občanský průkaz 

Cestovní doklady 

Trvalý pobyt

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy)

Řidičský průkaz, registrace vozidel 

Stavební řízení

Výpis z Katastru nemovitostí
 a různých rejstříků, podání podle živnostenského zákona

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Ověření pravosti podpisu (legalizace)

Ověření pravosti opisu nebo kopie listiny (vidimace)

Pomohla vám tato stránka?