Ročník XI – 2022

květen 2022

Ročník X – 2021

listopad 2021
květen 2021

Ročník IX – 2020

listopad 2020
červen 2020

Ročník VIII – 2019

listopad 2019
květen 2019

Ročník VII – 2018

listopad 2018
květen 2018

Ročník VI – 2017

listopad 2017
květen 2017

Ročník V – 2016

listopad 2016
květen 2016

Ročník IV – 2015

listopad 2015
květen 2015

Datum uzávěrky příštího čísla:  není stanoveno

O zpravodaji

Starokolínský zpravodaj je periodický tisk územního samosprávného celku – obce Starý Kolín.

Vydavatel: Obce Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín, IČ: 00235741
Registrace MK ČR: MK ČR E 17889

Redakční rada:

Kontakt na redakční radu: redakce@starykolin.eu

Redakční rada:  Pavel Horák, Luboš Železný, Petra Kubátová-Krchová,
Jazyková korektura: Naďa Kotková,
Roznos v obci: Blanka Lísková

Inzerce:

Příjem inzerce: inzerce@starykolin.eu

Firmy a podnikatelé se sídlem mimo obec Starý Kolín: 500 Kč za každou ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem mimo obec: 300 Kč za každou ¼ A4.

Firmy a podnikatelé se sídlem v obci Starý Kolín: první ¼ A4 zdarma, 200 Kč za každou další ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem v obci Starý Kolín zdarma

Starší vydání:

Prosinec 2009
Březen 2009
Květen 2008
Listopad 2007

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?