Starokolínský zpravodaj

Starokolínský zpravodaj bude v roce 2023 vycházet nově vždy v každém čtvrtletí. Zpravodaj také prochází grafickou úpravou. V případě zájmu o zveřejnění vlastní zprávy nebo oznámení, případně inzerce, kontaktujte redakci na e-mailu redakce@starykolin.eu. Redakční rada rozhoduje o zveřejnění a zařazení jednotlivých příspěvků, které budou publikovány.

Pravidla pro přispěvatele do Zpravodaje pro rok 2023:

  • zpravodaj má pevně nastavený rozsah na maximálně 8 stran. Poslední strana má pevně dané informace a kontakty
  • Maximální počty znaků u jednotlivých typů příspěvků naleznete v testovacím vydání.  Na jedno téma lze zaslat jeden příspěvek (pro jedno vydání zpravodaje) a fotografii. Lze zaslat i samotnou fotografii pouze s popiskem, nebo textové avízo na akci, případně plakátek jako pozvánku na akci.
  • zpravodaj se vydá 4x ročně – tedy v každém čtvrtletí jedno číslo s uzávěrkou:
    28. únor; 31. květen; 31. srpen a 30. listopad
  • příspěvky lze zasílat průběžně celý rok, zařadíme je vždy do aktuálně připravovaného čtvrtletního čísla
  • preferovány budou kratší příspěvky s připojenou fotografií. Avizujte plánované akce a hodnoťte uskutečněné, seznamujte s aktualitami. Nabízejte různé možnosti využití volného času pro občany naší obce. Pište zajímavosti z historie, vzpomínky na významné události, akce a osobnosti.
  • Přijímáme reklamu, inzerci (dle pravidel níže).

Vydané zpravodaje:

Ročník XII – 2023

březen 2023

Ročník XI – 2022

prosinec 2022
květen 2022

Ročník X – 2021

listopad 2021
květen 2021

Ročník IX – 2020

listopad 2020
červen 2020

Ročník VIII – 2019

listopad 2019
květen 2019

Ročník VII – 2018

listopad 2018
květen 2018

Ročník VI – 2017

listopad 2017
květen 2017

Ročník V – 2016

listopad 2016
květen 2016

Ročník IV – 2015

listopad 2015
květen 2015

O zpravodaji

Starokolínský zpravodaj je periodický tisk územního samosprávného celku – obce Starý Kolín.

Vydavatel: Obce Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín, IČ: 00235741
Registrace MK ČR: MK ČR E 17889

Redakční rada:

Kontakt na redakční radu: redakce@starykolin.eu

Redakční rada:  Pavel Horák, Luboš Železný, Petra Kubátová Krchová, Naďa Kotková
Jazyková korektura: Naďa Kotková
Roznos v obci: Blanka Licková Doubravová

Inzerce:

Příjem inzerce: inzerce@starykolin.eu

Firmy a podnikatelé se sídlem mimo obec Starý Kolín: 500 Kč za každou ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem mimo obec: 300 Kč za každou ¼ A4.

Firmy a podnikatelé se sídlem v obci Starý Kolín: první ¼ A4 zdarma, 200 Kč za každou další ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem v obci Starý Kolín zdarma

Starší vydání:

Prosinec 2009
Březen 2009
Květen 2008
Listopad 2007

Pomohla vám tato stránka?