Volby


NÁZEV ZVEŘEJNĚNO
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 – Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení15.5.2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu13.5.2024
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 – Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí –9.5.2024
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků17.4.2024
Volby do Evropského parlamentu – 7. a 8. června 2024 – Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 202417.4.2024
Tiskopis plné moci pro převzetí voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu8.4.2024
Tiskopis žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu8.4.2024
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 – voličské průkazy8.4.2024
Informace pro občany jiných členských států EU k volbám do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024 – volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 40 dnů přede dnem voleb požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.8.4.2024
Volby do Evropského parlamentu 20248.4.2024
   
Pomohla vám tato stránka?