Vyhlášky a nařízení


NÁZEV ZVEŘEJNĚNO
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 6/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství15.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č.5/2023 o místním poplatku ze vstupného15.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství15.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2023 o místním poplatku z pobytu15.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2023 o místním poplatku ze psů15.12.2023
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích10.3.2023
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně16.12.2021
Řád veřejného pohřebiště obce Starý Kolín24.4.2020
Nařízení obce Starý Kolín č. 1/202024.4.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce23.5.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín1.3.2017
Obecné závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín9.11.2016
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2016 o nočním klidu9.11.2016
Nařízení obce Starý Kolín č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád14.9.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Kolín29.5.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o symbolech obce24.6.2008
   
Pomohla vám tato stránka?