Vyhlášky a nařízení


NÁZEV ZVEŘEJNĚNO
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu3.5.2021
Řád veřejného pohřebiště obce Starý Kolín24.4.2020
Nařízení obce Starý Kolín č. 1/202024.4.2020
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/202024.4.2020
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů13.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2019 o místním poplatku ze psů13.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů13.3.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce23.5.2018
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů13.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/2005 a Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 2/200813.9.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín1.3.2017
Obecné závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín9.11.2016
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 1/2016 o nočním klidu9.11.2016
Nařízení obce Starý Kolín č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád14.9.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Kolín29.5.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší OZV č. 1/98 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj12.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o symbolech obce24.6.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obce Starý Kolín o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy a Školní družiny ve Starém Kolíně16.2.2005
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002, Obce Starý Kolín o veřejném pořádku2.12.2004
Obecně závazná vyhláška Obce Starý Kolín č. 1/2004 kterou se mění vyhláška č.01/2003, o místním poplatku ze psů27.9.2004
Obecně závazná vyhláška Obce Starý Kolín č. 01 /2003 o místním poplatku ze psů18.12.2003
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 02/2003 o poplatku za užívání veřejného prostranství18.12.2003
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 03/2003 o poplatku ze vstupného18.12.2003
Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště15.6.2002
   
Pomohla vám tato stránka?