Sběrný dvůr a odpady

Sběrný dvůr bude uzavřen ve dnech 17,24 a 31.10. 2020.
Od 4. 11. bude provoz obnoven v obvyklou dobu.

 

Pro rok 2020 se platí 600Kč na poplatníka – viz Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2019 

Poplatek je splatný buď jednorázově a to nejpozději do 28. 2. 2020 nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. a do 31. 8. 2020.

Sběrný dvůr Starý Kolín plně nahrazuje sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který obec Starý Kolín zajišťovala 2x do roka u hasičské zbrojnice.

Na dřevodopad a bioodpad ve větším množství je možné si nechat přistavit od Obce Starý Kolín velkoobjemový kontejner. Objednávky kontejnerů nebo svozu: 604 268 362

Co odvážet do sběrného dvora?

Na Sběrný dvůr mohou občané Starého Kolína vozit stejný sortiment odpadu tak jak bylo zvykem při velkoobjemovém a nebezpečném odpadu. Navíc je možné vozit všechny složky tříděného odpadu včetně bioodpadu. Dále je možné na sběrný dvůr dovést stavební suť čistou za poplatek 40,- Kč za 100 kg a stavební suť směsnou za poplatek 100,- Kč za 100 kg.

Co nevozit: odpad z azbestu, ten je nutno předat k likvidaci specializované firmě. Nejbližší sběrné místo pro odpady z azbestu je na skládce komunálního odpadu ve Zdechovicích.

Nepřehlédněte: Nepotřebné věci potřebným (instalován kontejner Diakonie Broumov)

Návod na třídění různých druhů odpadu.

Videa pořadu Moje odpadky

Otevírací doba sběrného dvora Starý Kolín

sberny-dvur-stary-kolin

období
duben – září: středa 15:00 – 18:00
sobota 09:00 – 11:00
říjen – březen: středa 15:00 – 17:00
sobota 09:00 – 11:00

sběrný dvůr se nachází na ulici Hlízovská

 

Provozní řád Sběrného dvora Starý Kolín

 

Projekt „Sběrný dvůr Starý Kolín“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 304 960 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 2 713 342,80 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 159 608,40 Kč (5 %) a příspěvek obce Starý Kolín 432 008,80 Kč (10 %).

Pomohla vám tato stránka?