Sběrný dvůr a odpady

Informace o množství odpadů a nákladech

 

Informace ke svozu odpadu a bioodpadu v období od dubna do listopadu 2021

 

Místní poplatek: Pro rok 2021 se platí 600Kč na poplatníka
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 3/2019 

 

Poplatek je splatný buď jednorázově a to nejpozději do 28. 2. 2021 nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. a do 31. 8. 2021.

 

Na dřevodopad a bioodpad ve větším množství je možné si nechat přistavit od Obce Starý Kolín velkoobjemový kontejner za cenu s tím vzniklých nákladů.

Objednávky kontejnerů nebo svozu: 604 268 362

 

Na sběrný dvůr lze zdarma vyvést:
– oleje z domácností, oleje motorové, železo, sklo, plasty a papír.
– dále v rámci zpětného odběru vysloužilá elektrozařízení, jako televize, bílou techniku, vysavače, fény a pod.
– pneumatiky z osobních automobilů
– biodpad – tráva a drobné větve
– velkooběmový odpad z domácností

 

Na sběrný dvůr za poplatek:
– barvy, ředidla a pod.
– stavební suť (beton, cihly, tašky, keramika)
– zemina, kamení, hlušina
Pro odvoz většího množství objednejte suťový kontejner, viz obejdnávky kontejnerů.

 

Co na sběrný dvůr nevozit: Odpady z azbestu a asfaltu, stavební polystyren a podobně. Občané musí tento odpad předat k likvidaci specializované firmě. Nejbližší sběrné místo pro sběr těchto odpadů je na skládce odpadu ve Zdechovicích (za elektrárnou Chvaletice doprava – BWM Centrum Marius Pedersen a.s.).

Nepřehlédněte: Nepotřebné věci potřebným (instalován kontejner Diakonie Broumov)

 

Návod na třídění různých druhů odpadu.

Videa pořadu Moje odpadky

 

 

Projekt „Sběrný dvůr Starý Kolín“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 304 960 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 2 713 342,80 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 159 608,40 Kč (5 %) a příspěvek obce Starý Kolín 432 008,80 Kč (10 %).

Pomohla vám tato stránka?