Sběrný dvůr a odpady

Nepřehlédněte: Nepotřebné věci potřebným (instalován kontejner Diakonie Broumov)

Sběrný dvůr Starý Kolín plně nahrazuje sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který obec Starý Kolín zajišťovala 2x do roka u hasičské zbrojnice.

Co odvážet do sběrného dvora?

Na Sběrný dvůr mohou občané Starého Kolína vozit stejný sortiment odpadu tak jak bylo zvykem při velkoobjemovém a nebezpečném odpadu. Navíc je možné vozit všechny složky tříděného odpadu včetně bioodpadu. Dále je možné na sběrný dvůr dovést stavební suť čistou za poplatek 40,- Kč za 100 kg a stavební suť směsnou za poplatek 100,- Kč za 100 kg.

Co nevozit: odpad z azbestu, ten je nutno předat k likvidaci specializované firmě. Nejbližší sběrné místo pro odpady z azbestu je na skládce komunálního odpadu ve Zdechovicích.

Návod na třídění různých druhů odpadu.

Videa pořadu Moje odpadky

Otevírací doba sběrného dvora Starý Kolín

sberny-dvur-stary-kolin

období
duben – září: středa 15:00 – 18:00
sobota 09:00 – 11:00
říjen – březen: středa 15:00 – 17:00
sobota 09:00 – 11:00

sběrný dvůr se nachází na ulici Hlízovská

 

Provozní řád Sběrného dvora Starý Kolín

Pomohla vám tato stránka?