Sběrný dvůr a odpady

Přesun sběrného místa z ulice Přímá do ulice Pod Lesem

Rozšíření pytlového sběru tříděného odpadu v roce 2023

Sběr jedlých olejů při svozu popelnic

Informace o množství odpadů a nákladech

Místní poplatek: Pro rok 2024 se platí 600 Kč na poplatníka
Obecně závazná vyhláška obce Starý Kolín č. 6/2023 

Poplatek je splatný buď jednorázově a to nejpozději do 29. 2. 2024 nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 29. 2. a do 31. 8. 2024.

Možnosti platby: hotově nebo kartou na podatelně OÚ. Bezhotovostně na účet po předchozí domluvě. Proti platbě budou vydány známky na popelnice a to: 2 osoby = 1 známka, 3 – 5 osob = 2 známky, 6 a více osob ve společné domácnosti = 3 známky – s případným individuálním posouzením situace.

Přistavení kontejneru obce Starý Kolín

Na bioodpad, stavební odpady, zeminu ve větším množství je možné si nechat přistavit od Obce Starý Kolín velkoobjemový kontejner za cenu s tím vzniklých nákladů.

Ceník kontejnery a likvidace odpadu-2024

Ceník – prodej popelnic

Objednávky kontejnerů nebo svozu: 604 268 362

Na sběrný dvůr lze zdarma vyvést:
– oleje z domácností, železo, sklo, plasty a papír.
– dále v rámci zpětného odběru vysloužilá elektrozařízení, jako televize, bílou techniku, vysavače, fény a pod.
– pneumatiky z osobních automobilů
– biodpad – tráva a drobné větve
– velkooběmový odpad z domácností (tedy komunální odpad, který se nevejde do popelnice) – nábytek musí být dopředu rozložen (rozebrán).

Na sběrný dvůr za poplatek:
– barvy, ředidla, oleje z motorů a pod. za poplatek 13,20 Kč za 1 Kg
– stavební suť čistá (beton, cihly, tašky, keramika), zemina, kamení, hlušina za poplatek 50 Kč za 100 kg.
– Směsná stavební suť: 100 Kč za 100 Kg

Pro odvoz většího množství objednejte suťový kontejner, viz obejdnávky kontejnerů.

Co na sběrný dvůr nevozit: Odpady z azbestu a asfaltu, stavební polystyren a podobně. Občané musí tento odpad předat k likvidaci specializované firmě. Nejbližší sběrné místo pro sběr těchto odpadů je na skládce odpadu ve Zdechovicích (za elektrárnou Chvaletice doprava – BWM Centrum Marius Pedersen a.s.).

AZBESTpravidla příjmu odpadu s obsahem azbestu na skládkách

Nepřehlédněte: Nepotřebné věci potřebným (instalován kontejner Diakonie Broumov)

Návod na třídění různých druhů odpadu.

Videa pořadu Moje odpadky

 

 

Projekt „Sběrný dvůr Starý Kolín“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 304 960 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 2 713 342,80 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 159 608,40 Kč (5 %) a příspěvek obce Starý Kolín 432 008,80 Kč (10 %).

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?