Sběrný dvůr a odpady

Úprava svozového kalendáře pro biodpad a dřevoodpad s platností od října 2019

Info: Poplatek za komunální odpad na rok 2019 se NEPLATÍ

Sběrný dvůr Starý Kolín plně nahrazuje sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který obec Starý Kolín zajišťovala 2x do roka u hasičské zbrojnice.

Na dřevodopad a bioodpad ve větším množství je možné si nechat přistavit zdarma od Obce Starý Kolín velkoobjemový kontejner.

Co odvážet do sběrného dvora?

Na Sběrný dvůr mohou občané Starého Kolína vozit stejný sortiment odpadu tak jak bylo zvykem při velkoobjemovém a nebezpečném odpadu. Navíc je možné vozit všechny složky tříděného odpadu včetně bioodpadu. Dále je možné na sběrný dvůr dovést stavební suť čistou za poplatek 40,- Kč za 100 kg a stavební suť směsnou za poplatek 100,- Kč za 100 kg.

Co nevozit: odpad z azbestu, ten je nutno předat k likvidaci specializované firmě. Nejbližší sběrné místo pro odpady z azbestu je na skládce komunálního odpadu ve Zdechovicích.

Nepřehlédněte: Nepotřebné věci potřebným (instalován kontejner Diakonie Broumov)

Návod na třídění různých druhů odpadu.

Videa pořadu Moje odpadky

Otevírací doba sběrného dvora Starý Kolín

sberny-dvur-stary-kolin

období
duben – září: středa 15:00 – 18:00
sobota 09:00 – 11:00
říjen – březen: středa 15:00 – 17:00
sobota 09:00 – 11:00

sběrný dvůr se nachází na ulici Hlízovská

 

Provozní řád Sběrného dvora Starý Kolín

 

Projekt „Sběrný dvůr Starý Kolín“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 304 960 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 2 713 342,80 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 159 608,40 Kč (5 %) a příspěvek obce Starý Kolín 432 008,80 Kč (10 %).

Pomohla vám tato stránka?