SLUŽBY OBČANŮM

Základní a mateřská škola

Dětské a víceúčelové hřiště

Zdravotnictví

Sběrný dvůr

Kanalizace a ČOV