SLUŽBY OBČANŮM

Základní a mateřská škola

Školní jídelna

Dětské a víceúčelové hřiště

Workoutové hřiště

Zdravotnictví

Sběrný dvůr

Kanalizace a ČOV

Dětská skupina Korálek II