Rozsvícení vánočního stromu

Na první adventní neděli byl rozsvícen vánoční strom v parčíku u pomníku padlých. Vystoupily děti z mateřské školy. Žáci základní školy instalovali tradiční betlém na náměstí, k němu pak  okrašlovací spolek vytvořil adventní věnec. Děkujeme všem, kdo se na realizaci vánoční výzdoby podíleli.

 

 

17. listopad 1989

Na výročí 17. listopadu 1989 jsme vzpomínali ve Starokolínském zpravodaji v roce 2019. Připomeňme si u příležitosti dnešního svátku vzpomínky a zápisy v obecní a školní kronice na roky 1989 – 1990.