Informace - rekonstrukce ulice Kolínská

Od 20. 11. 2020 je Kolínská ulice průjezdná - dbejte snížené rychlosti. Pokračují práce na chodnících a osvětlení. Rekonstrukce bude pokračovat v příštím roce.

Harmonogram prací III/3275 Starý Kolín

VÍCE ZDE

Rekonstrukce ulice Kolínská

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vám poskytli základní informace o chystané rekonstrukci Kolínské ulice.

  1. Rekonstrukci ulice Kolínské č. III/3275 bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
  2. Rozpočet na celou akci je 22 698 121 Kč bez DPH, z toho na obec připadá 13 476 096 Kč bez DPH a KSÚS 9 222 025 Kč bez DPH.
  3. Obec bude rekonstruovat chodníky po obou stranách a veřejné osvětlení (cca 5 mil. Kč bude použito z dotace, kterou obec pro tento účel získala).
  4. Obec změní vzhled náměstí, změní se plocha před Obecním úřadem a Poštou, vzniknou nová parkovací místa a nová komunikace s výjezdem o 30 m níže, zhruba proti obchodu pana Němce.
  5. Na náměstí vznikne autobusová zastávka s ostrůvkem a přechod pro chodce.
  6. Blíže ke škole bude nový osvětlený přechod pro chodce a před bytovkou u školy autobusová zastávka.
  7. Ve spodní části Kolínské (od mostu směrem ke kostelu) bude vybudována dešťová kanalizace v délce cca 300 m.
  8. U bytovek a sběrného místa v ulici B. Němcové (spodní část nadjezdu na Bašta) bude vybudován nový přechod pro chodce včetně jeho osvětlení.

Celkově rekonstrukcí dotčené území:

Situační výkres 1: Od mostu po ulici Nová (JPG, 3,5 MB)

Situační výkres 2: Od ulice Nová na Náměstí (JPG, 3,6 MB)

více