Informace ze zasedání ZO 14.2.2024

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 14. 2. 2024 schválilo výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Starý Kolín“. Nabídku podalo celkem devět firem. Nejnižší nabídkovou cenu a všechny kvalifikační předpoklady výběrového řízení splnila firma POZIMOS, a.s. ze Zlína, IČO: 00147389.
Celková vysoutěžená cena za přístavbu a rekonstrukci školy je 83.451.280,00 Kč včetně DPH. Tato částka bude hrazena z několika zdrojů. Jak jsme již informovali byla na tuto investici získána dotace z evropských fondů IROP ve výši 43 milionů korun. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o přijetí úvěru od Komerční banky a.s. ve výši 35 milionů korun. Úvěr bude obec splácet 10 let. Úroková sazba na první 3 roky činí 4.09%. Zbytek částky bude hrazen z rozpočtu obce na roky 2024 a 2025. V první etapě v rámci přístavby ke stávající budově ZŠ vzniknou nové učebny a odborné učebny s veškerým zázemím. Následně bude zahájena demolice nevyhovující budovy Chanos a na jejím místě vznikne nový pavilon se třemi třídami pro mateřskou školu, šatnami pro ZŠ a MŠ s novým hlavním vstupem do budovy.

Upozornění – Daň z nemovitosti

Finanční úřad nadále upozorňuje majitele pozemků a nemovitostí v naší obci na nutnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti v případě, že došlo ke změnám, např. ke změně výměry parcely či pozemku.  Vzhledem k proběhlé digitalizaci katastru naší obce v minulém roce, se tato povinnost může týkat i Vás. Toto zjistíte náhledem do katastru nemovitostí na adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz kde u parcely bude v položce Jiné zápisy – typ zapsáno: Změna výměr obnovou operátu.

Pokud budete vyplňovat přiznání na finančním úřadě, kde vám poradí, nezapomeňte si připravit všechna čísla a výměry parcel a výměry zastavěné plochy nemovitosti. Vše lze dohledat na adrese katastru nemovitostí  https://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Přiznání lze podat i elektronickým formulářem na portále Elektronických podání pro Finanční správu (https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo ), po vyplnění formuláře potvrdíte jeho odeslání Identitou občana nebo datovou schránkou.  V případě dotazů se obracejte na vedení obce.

PDF Formulář ke stažení

Stočné – Informace k aktualizaci odběratelské smlouvy o odvádění odpadních vod a změně ve způsobu fakturace

Vážení občané,

žádáme Vás o vyplnění přiloženého dotazníku. Na základě tohoto dotazníku bude odběratelům vyhotovena nová smlouva o odvádění odpadních vod (stočné).

Co nás vede ke změně odběratelské smlouvy?

  1. Jistě jste zaznamenali změnu smlouvy na vodu od provozovatele vodovodu v obci Starý Kolín Energie AG, která zavedla zálohový systém plateb a roční vyúčtování. Vzhledem k výše uvedenému je i obec Starý Kolín, jakožto provozovatel kanalizace, nucena na tento systém přejít u vyúčtování stočného, a to od 1. 4. 2024.
  2. Nová smlouva zároveň aktualizuje znění smlouvy vzhledem ke změnám v legislativě, zejména zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Pokyny k vyplnění formuláře:

více