Vyjádření Krajské správy a údržby silnic k rekonstrukci mostu a aktualizovaný harmonogram prací

Vedení obce obdrželo další vyjádření Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) k opravě mostu přes Klejnarku spolu s aktualizovaným harmonogramem prací.

Přikládáme text vyjádření a harmonogram.

více

Čištění rybníka Vany 2018

V sobotu 11.8.20108 proběhlo čištění rybníka Vany. Vedle několika uhynulých ryb bylo z vody vyloveno velké množství odpadků ( pet lahve , plechovky, igelity, sklenice, pneumatiky).

Vzhledem k tomu, že vana nemá žádný přítok, hladina je odvislá od spodní vody a dešťových srážek. Starosta obce vyzývá občany, aby se k této vodní ploše chovaly citlivě a nevhazovali do rybníka žádné odpadky.

Zároveň děkuji hasičům za pomoc.  L. Železný