Pozvánka na pořad – Úsměvy Jaromíra Hanzlíka 13. 4. 2023 v Obecním domě

Předprodej vstupenek probíhá na podatelně OÚ – je nutno platit v hotovosti, nikoliv kartou. Počet vstupenek je omezen kapacitou Obecního domu.

Informace k vodárně

Vážení občané v několika případech v minulých dnech došlo k občasnému výpadku dodávky pitné vody způsobené poruchami el. sítě nebo přímo haváriemi el. sítě způsobené živelnou pohromou.

Obnovení dodávky vody a opravy tohoto druhu jsou primárně vždy na provozovateli vodovodu Energie AG Kolín a.s. Krátkodobý výpadek je tedy třeba nahlásit a ověřit na poruchové lince tel.: 800 778 833. Pokud výpadek trvá delší ve výjimečných případech použijte technickou linku obce 602 332 132. O příčinách a opravě delšího výpadku informujeme formou SMS, webu obce a na facebooku.

Řešení situace přinese instalace náhradního zdroje, který překlene dobu výpadku el. energie na vodárně a dodávka vody tak nebude přerušena ani v době výpadku elektřiny. Na instalaci tohoto zdroje se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení.