Upozornění: Žádáme řidiče, aby neparkovali na chodnících v obci - probíhá zimní údržba. Děkujeme

Změny v autobusové dopravě od 10. 12. 2023

Upozorňujeme na změny v autobusové dopravě platné od 10.12.2023. Linka 803 začne zastavovat v nové zastávce u Sokolovny a bude zkrácena do trasy Kutná Hora – Starý Kolín. Nová zastávka bude v jízdním řádu vedena pod jménem Starý Kolín, nádraží. Linka 707 bude v provozu jako okružní linka z Kolína přes Starý Kolín, Hlízov, Kutnou Horu, Nové Dvory, Svatý Mikuláš a Starý Kolín zpět do Kolína a bude zastavovat ve stávajících průjezdních zastávkách na Náměstí a u školy. Nové jízdní řády: linka 803,  linka 707.

Rekonstrukce místních komunikací na Baštách

V ulici Dukelských hrdinů je hotová jen z části chybí vydláždění zvýšené křižovatky (ulic A. Jiráska a D. hrdinů) a proto není možné projíždět směrem k mostu. Obyvatelé mohou zajíždět a parkovat na hotové části. Projíždějte prosím se zvýšenou opatrností, stavba stále pokračuje. Do ulice Pod Drahou budete stále potkávat stavební stroje. K úplnému dokončení dojde 15. 12. 2023.

 

 

Informace – stočné

Na základě aktuálních změn v odečtech a fakturování vody od Energie AG bude obec Starý Kolín nucena na tento systém přecházet také, ale až od 1.dubna 2024 do té doby budou odečty prováděny v prosinci a březnu standardním způsobem, budou však jen pro potřeby obce a vyúčtování stočného. Odečty bude provádět zaměstnanec obce.