Poplatek za komunální odpad se pro rok 2019 neplatí

Obecní úřad Starý Kolín informuje, že z důvodu finanční kompenzace občanům obce Starý Kolín firmou MaGe Construction, s.r.o., která staví v obci most přes Klejnárku, za nedodržení termínu stavby, se Zastupitelstvo obce Starý Kolín rozhodlo všem občanům, kterým vznikla v roce 2019 povinnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Starý Kolín, tento poplatek na rok 2019 zcela prominout.

Občané si pouze vyzvednou na Obecním úřadě ve Starém Kolíně v podatelně známky na popelnice.

22. 2. 2019 byla vyhlášena obecně závazná vyhláška č. 1/2019 , kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Vyhláška osvobozuje pro rok 2019 občany od platby poplatku.

Luboš Železný
starosta obce

Informace k rekonstrukci mostu

Vážení občané Starého Kolína,

Z důvodu skončení smluvního termínu stavby mostu přes Klejnárku tj. 25. 11. 2018 jsme se rozhodli Vám poskytnout úplná znění zápisů z kontrolních dnů stavby po tomto termínu.

Vzhledem k tvorbě nových pro nás zatím neznámých podmínek pro dokončení stavby bychom neradi byli součástí nějakých dezinformací. Termíny KD jsou vždy uváděny v daném zápisu a kontroly se účastní zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí + projektant) investora (KSÚS) + BOZ + TDI a zástupce obce.

Stavba je pozastavena z důvodu klimatických podmínek. Z tohoto důvodu se nekonají kontrolní dny.

Kontrolní den (KD23) – 10. prosince 2018
Kontrolní den (KD22) – 3. prosince 2018
Kontrolní den (KD21) – 26. listopadu 2018
Kontrolní den (KD20) – 19. listopadu 2018

Luboš Železný
starosta obce