Rekonstrukce části ulice A. Jiráska

Vážení občané ulice A. Jiráska (u školky na Baštách), z důvodu rekonstrukce bude omezen provoz v části této ulice.  Prosíme Vás o součinnost. Opravy by měly být hotové do 25.7.2024. Kromě opravy povrchu vzniknou nová parkovací místa u workoutu.

 

Zahájení dostavby školy

V pátek 14. června 2024 byla předáním staveniště zahájena jedna z největších stavebních investičních akcí v obci Starý Kolín za poslední roky. Jedná se o akci „Stavební úpravy a přístavba, ZŠ a MŠ Starý Kolín“. Stavba bude probíhat za provozu školy, což klade zvýšené nároky jak na organizaci výstavby a stavební práce zhotovitele v areálu školy, tak na samotný provoz školy.

Upozorňujeme občany v přilehlých nemovitostech na zahájení stavebních prací ve škole a s tím související možné přesuny stavební techniky a materiálů. Může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku při těchto činnostech. Stavba je naplánovaná na období červen 2024 až leden 2026. Děkujeme za pochopení.

 

 

Dětský den 2024

Dětský den, který se konal v neděli 2. 6. 2024 na hřišti za Sokolovnou zaznamenal 201 soutěžících dětí. Vedení obce děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a organizace akce. Zejména všem zúčastněným spolkům a organizacím, které spojily síly a vytvořily krásné odpoledne pro děti i rodiče.

Pokračování rekonstrukce ulic na Baštách

4. března začala druhá etapa rekonstrukce komunikace na Baštách a to Pod Drahou a část ulice Hudečkova. Hotovo by mělo být do konce června 2024. Žádáme občany přilehlých nemovitostí o trpělivost a v případě dotazů můžete kontaktovat vedení obce nebo stavbyvedoucího.