Vyjádření Krajské správy a údržby silnic k rekonstrukci mostu

Vedení obce obdrželo vyjádření Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) k opravě mostu přes Klejnarku spolu s aktualizovaným harmonogramem prací.

Přikládáme text vyjádření a harmonogram.

více

Informace k opravě mostu

Vážení spoluobčané,

život v naší obci v současné době nepříjemně ovlivňuje rekonstrukce mostu přes Klejnarku na hlavní trase z/do Kolína. O tom, že most byl několik let ve velmi špatném technickém stavu není třeba diskutovat. O tom svědčilo i několik let trvající provizorium jednosměrného provozu na mostě. Most a přilehlá komunikace je ve vlastnictví Středočeského kraje a ten provádí jeho rekonstrukci, konkrétně jeho příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) prostřednictvím nasmlouvaných dodavatelů, v tomto případě firmy MaGe Construction.

I když jsme několik let vytrvale upozorňovali krajský úřad na špatný stav mostu s požadavkem na jeho opravu, tak oficiální informace o tom, že most bude uzavřen, dorazila na obecní úřad od firmy řešící dopravní značení 18.4.2018. Dotazy ohledně skutečného termínu plánované opravy mostu adresované na KSÚS nebyly ani jednou vyřízeny konkrétně. Dne 9.5. 2018 přišlo na obecní úřad oznámení Městského úřadu Kolín, odboru dopravy o dopravním značení a stanovení objízdné trasy a 15.5.2018 pak rozhodnutí o uzavírce mostu a silnice v termínu od 17.5.2018 do 31.10.2018. Nutno dodat že při všech jednáních byl ze strany obce vznesen požadavek na zřízení dočasného přemostění po dobu výstavby nového mostu. Tento požadavek byl však ze strany vlastníka a investora akce Středočeského kraje vždy odmítnut.

více