Dopravní informace

Plánována uzavírka silnice č. III/3271 na Hlízov (20. 5. – 31. 5. 2019)

Vážení občané,
aktuální informace k opravě ulice Hlízovské: tento týden bude provoz na komunikaci nepřerušen. Pouze s tím, že firma, která bude tuto opravu provádět bude připravovat staveniště. To znamená, že zde bude zvýšený pohyb strojů a materiálu. Od pondělí 27. 5. 2019 bude ulice uzavřena. Pro obyvatele a firmy sídlící na adresách Hlízovská bude příjezd umožněn. Problém může nastat pro auta mířící na hřbitov. Není zaručeno, že po celou dobu opravy bude hřbitov přístupný. Pro pěší bude přístup umožněn po celou dobu opravy. Při průchodu stavbou dbejte prosím zvýšené opatrnosti!

Sběrný dvůr: 29. 5. 2019 bude sběrný dvůr uzavřen.

Most přes Klejnarku je od 15. 5. 2019 pro dopravu otevřen.  

Dopis vedení obce KSÚS