Informace - rekonstrukce ulice Kolínská

2. etapa - plán uzavírky ulice Kolínská 5.10. - 20. 11. 2020 - po ukončení první etapy u mostu

Harmonogram prací III/3275 Starý Kolín - časový harmonogram prací

VÍCE ZDE

Zahájení rekonstrukce ulice Kolínské

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vám poskytli základní informace o chystané rekonstrukci Kolínské ulice.

  1. Rekonstrukci ulice Kolínské č. III/3275 bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
  2. Rozpočet na celou akci je 22 698 121 Kč bez DPH, z toho na obec připadá 13 476 096 Kč bez DPH a KSÚS 9 222 025 Kč bez DPH.
  3. Obec bude rekonstruovat chodníky po obou stranách a veřejné osvětlení (cca 5 mil. Kč bude použito z dotace, kterou obec pro tento účel získala).
  4. Obec změní vzhled náměstí, změní se plocha před Obecním úřadem a Poštou, vzniknou nová parkovací místa a nová komunikace s výjezdem o 30 m níže, zhruba proti obchodu pana Němce.
  5. Na náměstí vznikne autobusová zastávka s ostrůvkem a přechod pro chodce.
  6. Blíže ke škole bude nový osvětlený přechod pro chodce a před bytovkou u školy autobusová zastávka.
  7. Ve spodní části Kolínské (od mostu směrem ke kostelu) bude vybudována dešťová kanalizace v délce cca 300 m.
  8. U bytovek a sběrného místa v ulici B. Němcové (spodní část nadjezdu na Bašta) bude vybudován nový přechod pro chodce včetně jeho osvětlení.

Celkově rekonstrukcí dotčené území:

Situační výkres 1: Od mostu po ulici Nová (JPG, 3,5 MB)

Situační výkres 2: Od ulice Nová na Náměstí (JPG, 3,6 MB)

A nyní k postupu prací, které budou probíhat na etapy. Rekonstrukce začne 1. 9. 2020, jedná se o uzavření prvního úseku komunikace, a to od mostu přes Klejnárku po nadjezd na Bašta. Nadjezd zůstane vždy z poloviny průjezdný. Nicméně pro výjezd z obce budou občané z této části obce, ale i ostatní, nuceni použít objízdné trasy na (Hlízov) Nové Dvory. Občané přilehlých ulic Na Pískách a Josefa Javůrka budou mít možnost do zahájení prací vjet do stavby. Později se nikdo autem do zmiňovaných míst nedostane, kromě záchranných složek. Parkování bude připraveno za mostem. První etapa by měla trvat do 15.10.2020.

Dopravní značení a objízdné trasy:

více

Dopravní informace

Přejezd u nádraží je průjezdný

Ve dnech 30. 8. 2020 až 15. 9. 2020 bude probíhat uzavírka železničního přejezdu v Kolíně za nádražím (u kovošrotu) na III/3275 – Starokolínská ulice.

více