Rekonstrukce ulice Kolínská

 

Vážení spoluobčané,

 

rádi bychom Vám poskytli základní informace o chystané rekonstrukci Kolínské ulice.

 

1. Rekonstrukci ulice Kolínské č. III/3275 bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

2. Rozpočet na celou akci je 22 698 121 Kč bez DPH, z toho na obec připadá 13 476 096 Kč bez DPH a KSÚS 9 222 025 Kč bez DPH.

3. Obec bude rekonstruovat chodníky po obou stranách a veřejné osvětlení (cca 5 mil. Kč bude použito z dotace, kterou obec pro tento účel získala).

4. Obec změní vzhled náměstí, změní se plocha před Obecním úřadem a Poštou, vzniknou nová parkovací místa a nová komunikace s výjezdem o 30 m níže, zhruba proti obchodu pana Němce.

5. Na náměstí vznikne autobusová zastávka s ostrůvkem a přechod pro chodce.

6. Blíže ke škole bude nový osvětlený přechod pro chodce a před bytovkou u školy autobusová zastávka.

7. Ve spodní části Kolínské (od mostu směrem ke kostelu) bude vybudována dešťová kanalizace v délce cca 300 m.

8. U bytovek a sběrného místa v ulici B. Němcové (spodní část nadjezdu na Bašta) bude vybudován nový přechod pro chodce včetně jeho osvětlení.

 

Celkově rekonstrukcí dotčené území:

Situační výkres 1: Od mostu po ulici Nová (JPG, 3,5 MB)

Situační výkres 2: Od ulice Nová na Náměstí (JPG, 3,6 MB)

více