Nouzový stav – informace obecního úřadu

30. 3. 2020

Vláda prodloužila omezení volného pohybu po celém Česku do 11. dubna 2020. – mimořádné opatření

Děti do 2 let a samotní řidiči v autě nemusí nosit pokrývku úst a nosu mimo bydliště – mimořádné opatření 

Prodloužení zákazu maloobchodního prodeje – mimořádné opatření

Infomace k nakládání s komunálními odpady

29. 3. 2020 Sběr železa prováděný Klubem vodáků, který se měl konat v sobotu 4. dubna je ZRUŠEN.


Uprava pracovní doby obecního úřadu:

Od 1. 4. 2020 do odvolání se upravuje provoz Obecního úřadu ve Starém Kolíně a vyřizování agend pro veřejnost takto:

Vyřizování agend pro veřejnost pouze v tyto dny:

pondělí: od 8:00 do 9:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin

středa: od 8:00 do 9:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin

Obecní úřad žádá občany, aby po dobu krizového opatření své připomínky a podněty zasílali elektronicky nebo telefonicky.


26. 3. 2020 Přehled opatření pro osvčPřehled opatření pro firmy

25. 3. 2020 – Ministerstvo zdravotnicví rozšířilo nařízení o omezení volného pohybu a pobytu osob na veřejnosti – „nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné“

Úprava vyhrazené doby pro nákup:

od 25. 3. o úpravě vyhrazené doby pro nákup seniorů a ZTP/P starších 50 let od 8:00 do 10:00 hodin a to v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží  větší než 500 m2 (což v naší obcí není ani jedna prodejna), uvedené prodejny menší než 500 m2 však mají povinnost výše uvedené osoby upřednostnit.


Výskyt koronaviru ve Středočeském kraji

Přehled situace v ČR: COVID-19

Stav COVID-19 celosvětově


Upozorňujeme, že školní jídelna je od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena i pro veřejnost a nebude tedy možné brát obědy pro občany. Pokud máte zájem o zprostředkování dovozu jídla nebo nákupu potravin kontaktujte Obecní úřad. Toto opatření směřuje pro věkovou skupinu občanů 70+ a invalidní. Zároveň nabízíme pomoc s nákupem nejnutnějších potravin, léků a hygienických potřeb.
Nabídka platí pro ty, kteří nemají možnost požádat o tuto službu své blízké či známé.

Telefonní čísla:

Obecní úřad – 321 764 109, 733 797 730
Starosta – 603 547 266

Děkuji všem, že respektují nastavená opatření a chrání sebe i své okolí.

Luboš Železný starosta

více