Informace k rekonstrukci mostu

Most přes Klejnarku je od dnešního dne (15. 5. 2019) pro dopravu otevřen.  

Vážení občané Starého Kolína,

Z důvodu skončení smluvního termínu stavby mostu přes Klejnárku tj. 25. 11. 2018 jsme se rozhodli Vám poskytnout úplná znění zápisů z kontrolních dnů stavby po tomto termínu.

Vzhledem k tvorbě nových pro nás zatím neznámých podmínek pro dokončení stavby bychom neradi byli součástí nějakých dezinformací. Termíny KD jsou vždy uváděny v daném zápisu a kontroly se účastní zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí + projektant) investora (KSÚS) + BOZ + TDI a zástupce obce.

 

Dopis vedení obce KSÚS 

Kontrolní den (KD30) – 6. května 2019

Kontrolní den (KD29) – 30. dubna 2019

Kontrolní den (KD28) – 8. dubna 2019

Kontrolní den (KD27) – 1. dubna 2019

Kontrolní den (KD26) – 25. března 2019

Luboš Železný
starosta obce

Krajinný plán obce Starý Kolín – dotazník

Obec Starý Kolín se rozhodla pro zpracování Krajinného plánu z důvodu souběžného zpracování komplexních pozemkových úprav katastru obce Starý Kolín. Pozemkové úpravy jsou nejúčinnějším nástrojem pro řešení konkrétních problémů v krajině, neboť na jejich základě je možné v krajině uskutečnit investice financované státem.

Hlavním úkolem Krajinného plánu je poukázat na problémy v krajině a navhnout jejich řešení. K tomu je, mimo jiné, připraven dotazník pro občany, za jehož vyplnění děkujeme.

Vyplnit dotazník

Pro bližší seznámení s problematikou naleznete v příloze dokument Krajinný plán – koncept, určený pro širší diskusi s veřejností a znalce místních poměrů v krajině.

více