Dokončení rekonstrukce ulice Za Poštou

Dláždí se ulice k pivovaru a chodník před obecním domem.

Doplnění kontejnerů na třídění

Doplněny kontejnery na třídění:

U KD kontejner na drobné kovy. Do kontejneru patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Nevhazujte plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Tužkové baterie je možno dávat do nádoby ve vstupu na OÚ.
Nově umístěny kontejnery na plast a papír u bytového domu na náměstí. Ty jsou určeny primárně pro tento dům, ale i mohou využívat i ostantí v okolí náměstí.

Probíhající rekonstrukce

Rekonstrukce bývalého kina na Obecní dům.

 

 

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

Počet ubytovaných uprchlíků v obci: 143 k 3.8. dle evidence MVČR

Kontaktní email obecního úřadu: PomocUkrajina@starykolin.eu

Informační letáky – інформації

Pomoc pro Ukrajince přicházející do Česka