Vážení spoluobčané, vzhledem k nutnosti zimní údržby chodníků Vás žádáme, abyste neparkovali na pozemcích obce Starý Kolín. Bráníte tím průjezdu techniky nutné k zajištění zimní údržby. Nemohli bychom tak ručit za případné škody způsobené při této činnosti. Děkujeme za pochopení, OÚ Starý Kolín.

PF 2019

Informace k rekonstrukci mostu

Vážení občané Starého Kolína,

Z důvodu skončení smluvního termínu stavby mostu přes Klejnárku tj. 25. 11. 2018 jsme se rozhodli Vám poskytnout úplná znění zápisů z kontrolních dnů stavby po tomto termínu.

Vzhledem k tvorbě nových pro nás zatím neznámých podmínek pro dokončení stavby bychom neradi byli součástí nějakých dezinformací. Termíny KD jsou vždy uváděny v daném zápisu a kontroly se účastní zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí + projektant) investora (KSÚS) + BOZ + TDI a zástupce obce.

Kontrolní den (KD23) – 10. prosince 2018
Kontrolní den (KD22) – 3. prosince 2018
Kontrolní den (KD21) – 26. listopadu 2018
Kontrolní den (KD20) – 19. listopadu 2018

Luboš Železný
starosta obce