Pokračování rekonstrukce ulic na Baštách

4. března začala druhá etapa rekonstrukce komunikace na Baštách a to Pod Drahou a část ulice Hudečkova. Hotovo by mělo být do konce června 2024. Žádáme občany přilehlých nemovitostí o trpělivost a v případě dotazů můžete kontaktovat vedení obce nebo stavbyvedoucího.

 

Informace ze zasedání ZO 14.2.2024

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 14. 2. 2024 schválilo výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Starý Kolín“. Nabídku podalo celkem devět firem. Nejnižší nabídkovou cenu nabídla POZIMOS, a.s. ze Zlína, IČO: 00147389.
Celková vysoutěžená cena za přístavbu a rekonstrukci školy je 83.451.280,00 Kč včetně DPH. Tato částka bude hrazena z několika zdrojů. Jak jsme již informovali byla na tuto investici získána dotace z evropských fondů IROP ve výši 43 milionů korun. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo o přijetí úvěru od Komerční banky a.s. ve výši 35 milionů korun. Úvěr bude obec splácet 10 let. Úroková sazba na první 3 roky činí 4.09%. Zbytek částky bude hrazen z rozpočtu obce na roky 2024 a 2025. V první etapě v rámci přístavby ke stávající budově ZŠ vzniknou nové učebny a odborné učebny s veškerým zázemím. Následně bude zahájena demolice nevyhovující budovy Chanos a na jejím místě vznikne nový pavilon se třemi třídami pro mateřskou školu, šatnami pro ZŠ a MŠ s novým hlavním vstupem do budovy.