Nouzový stav – informace obecního úřadu

Infomace na stránce školy: Zápis dětí do 1. třídy – ZŠ Starý Kolín

Sběrný dvůr Starý Kolín bude již v provozu dle standardní otevírací doby tj. ve středu 15.00 – 18.00 hodin a v sobotu 9.00 – 11.00 hodin.

Nouzový stav – co aktuálně platí

Uprava pracovní doby obecního úřadu:

Od 1. 4. 2020 do odvolání se upravuje provoz Obecního úřadu ve Starém Kolíně a vyřizování agend pro veřejnost takto:

Vyřizování agend pro veřejnost pouze v tyto dny:

pondělí: od 8:00 do 9:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin

středa: od 8:00 do 9:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin

Obecní úřad žádá občany, aby po dobu krizového opatření své připomínky a podněty zasílali elektronicky nebo telefonicky.

Pokud máte zájem o zprostředkování dovozu jídla nebo nákupu potravin kontaktujte nás. Toto opatření směřuje pro věkovou skupinu občanů 70+ a invalidní. Zároveň nabízíme pomoc s nákupem nejnutnějších potravin, léků a hygienických potřeb. Nabídka platí pro ty, kteří nemají možnost požádat o tuto službu své blízké či známé.

Telefonní čísla:

Obecní úřad – 321 764 109, 733 797 730
Starosta – 603 547 266

Děkuji všem, že respektují nastavená opatření a chrání sebe i své okolí.

Luboš Železný starosta


Výskyt koronaviru ve Středočeském kraji

Přehled situace v ČR: COVID-19

Stav COVID-19 celosvětově


více