Nová stříkačka pro hasiče

Nová stříkačka Ziegler pokřtěná v rámci Dne s hasiči v neděli 27. 6. 2020 bude sloužit JSDH Starý Kolín během zásahů jednotky a také pro podporu požárního sportu.  Obec přispěla mimořádnou dotací 200.000,- Kč na její nákup.

Dopravní informace

Neprůjezdný železniční přejezd u Kamence v neděli 5. 7. 2020  –  Upozorňujeme občany na uzavírku železničního přejezdu u Kamence (přejezd č. P4918) na polní cestě ke Kamenci v termínu 5. červenec 2020 od 6:00 – 18:00 hodin – oprava SŽDC.

Uzavírka starokolínské silnice: Upozorňujeme na uzavírku starokolínské silnice, tj. silnice č. III/3275. V termínu od úterý 16. 6. do 17. 7. bude silnice uzavřena z důvodů opravy propustku v havarijním stavu v lokalitě u Sandberka. Objízdná trasa do Kolína je vedena po hlavní silnici  I/38.

SMSinfo: STKOL REG ANO – tuto SMS odešlete na číslo: 736 301 599

více

Blesková povodeň 14. 6. 2020

Dne 14.6.2020 zasáhla obec Starý Kolín blesková povodeň tedy živel, který jde těžko předvídat, a ještě hůře odhadnout dopady.

Povodeň zasáhla téměř celé území Starého Kolína s tím, že nejhorší situace byla v ulicích Kateřinské, V Domkách, Přímé, Na Obci, Pod Drahou a Kolínské.

více