AZBEST – pravidla příjmu odpadu s obsahem azbestu na skládkách

29.9.2022

Dle platné legislativy (vyhláška č. 273/2021 Sb.) musí být vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do těsných nádob či kontejnerů. Pouze v tomto stavu může být odpad uložen na skládku.

K tomuto účelu Vám nabízíme obaly certifikované pro azbest. Tyto obaly nabízíme našim zákazníkům buď přímo na skládce, případně prostřednictvím svozové společnosti SOP a.s.

Bližší informace o nabízených certifikovaných obalech na azbest, naleznete v přiloženém letáčku.

Už podle staré legislativy bylo nutné odpad s azbestem řádně zabalit, nejde tedy o úplně nové pravidlo.

Podle nové vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

  • 13 odst. (4) Odpady azbestu mohou být uloženy na skládku, pouze pokud:
    • a) jsou zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy v utěsněných nádobách či kontejnerech a
    • b) plocha pro ukládání odpadů bude neprodleně po uložení odpadu překryta technologickým materiálem; k hutnění plochy může dojít až po překrytí.

Pokud bude občan trvat na vlastních obalech, musí jít o obal, který bude neporušený a neprodyšný i po celou dobu vykládky na skládce a po vykládce samotné!

Na skládce se často setkávají s případy, kdy zákazník azbest zabalí do strečovky, která často nevydrží ani přepravu a při vykládce již obal není funkční.

Pomohla vám tato stránka?