Doplnění kontejnerů na třídění

10.6.2022

Doplněny kontejnery na třídění:

U KD kontejner na drobné kovy. Do kontejneru patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Nevhazujte plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Tužkové baterie je možno dávat do nádoby ve vstupu na OÚ.
Nově umístěny kontejnery na plast a papír u bytového domu na náměstí. Ty jsou určeny primárně pro tento dům, ale i mohou využívat i ostantí v okolí náměstí.

Pomohla vám tato stránka?