Informace ke svozu odpadu a bioodpadu v období od dubna do listopadu 2021

31.3.2021

Vážení občané, rádi bychom Vás upozornili, že se blíží termín, kdy v naší obci začne tzv. kombinovaný svoz odpadů. Co to znamená? Pouze to, že svoz komunálního odpadu se bude střídat se svozem bioodpadu vždy jednou za 14 dní. První pondělní termín, kdy nebude svážen komunální odpad, ale bioodpad je 12. duben 2021 – další termíny naleznete v již zaslaném odpadovém kalendáři nebo na webu obce.

 

Toto období bude trvat od dubna do listopadu 2021. Důvodem omezení svozu komunálního odpadu je úspora nákladů za účelem udržení výše místního poplatku za systém a svoz odpadů v obci v roce 2021 na stejné výši (600Kč) jako v roce 2020 a to vzhledem k rostoucím poplatkům za skládkování, jak je zavádí nový zákon o odpadech. 

 

Další podrobnosti o finančních nákladech a množství odpadu produkovaného naší obcí naleznete na webu obce na adrese:  www.starykolin.eu/odpady 

 

Svoz biodopadu

Bude přebírán v hnědých popelnicích (120 l nebo 240 l) s označením bioodpad, nebo v jinak barevných popelnicích s nálepkou bioodpad, kterou jste obrželi do schránek. Nalepte ji na vámi používanou nádobu, pokud už tak není označena. Hnědé popelnice na bioodpad lze také zakoupit na obecním úřadě. Nepoužívejte na bioodpad černé popelnice určené na komunální odpad nebo pytle, krabice či kolečka.  

 

Připomínáme, že bioodpad lze celoročně odevzdávat na sběrném dvoře, proto tento odpad nevhazujte do popelnic určených ke svozu komunálního odpadu. Likvidace komunálního odpadu se pak zbytečně prodražuje. V případě většího množství bioodpadu využijte přistavení kontejneru, za náklady s tím spojené. 

 

Informace o svozu odpadů v souvislosti s uzavírkou Kolínské ulice


V pondělí 5. dubna proběhne svoz komunálního odpadu v celé obci normálně. 

 

I etapa uzavírky, v období od 6.4. do 25.4. 2021 – rekonstrukce od mostu ke křižovatce k nadjezdu. Nebude možné provést svoz popelnic – občanům Na Pískách budou rozdány modré pytle na komunální odpad a přistaven obecní kontejner. V ulici Josefa Javůrka budou rozdány modré pytle a přistaveny kontejnery 1100 l SOP. Občané v dotčené části ulici Kolínská budou rozdány modré pytle a mohou využít obou variant. Modré pytle lze také umístit v prostoru sběrného místa u nadjezdu – černý kontejner 1100 l. Svoz bioodopadu v době uzavírky 12. 4. nebude proveden.

 

II etapa uzavírky v období 26.4. do 30.5. – rekonstrukce od křižovatky k nadjezdu po ulici Kostelní. Informace ohledně provedení svozů budou občanům v lokalitě upřesněny.

 

III etapa uzavírky v období od 31.5. – 31.7. 2021 od kostela na Náměstí. Informace ohledně provedení svozů budou občanům v lokalitě upřesněny.

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?