Informace o kácení dřevin – lokalita v desátku u nadjezdu

11.9.2023

Obecní úřad Starý Kolín  informuje občany že povolil  pokácení 23 ks trnovníku akátu a  800 m2 porostu dřevin – bez černý, trnovník akát, ořešák královský a růže šípková na pozemku parc. č. 631/5 v katastrálním území obce Starý Kolín, část obce Starý Kolín, který je ve vlastnictví žadatele – Kuripaka s.r.o., podanou dne 17. 8. 2023. Stromy jsou zastoupeny pouze akáty – Robinia pseudoacacia.

Žadatel v území (lokalita v desátku u nadjezdu) připravuje výstavbu 22 rodinných domů. K záměru „Nová Náves, Starý Kolín“ vydal Obecní úřad a obec Starý Kolín souhlasné stanovisko k územnímu řízení. Předmětný pozemek bude součástí soukromých zahrad.  V rámci připravovaného záměru  „Nová Náves, Starý Kolín“ je navržena výsadba nové náhradní veřejné zeleně.

Pomohla vám tato stránka?