Informace o placení stočného za rok 2014

6.1.2015

Informace o provozu čistírny odpadních vod a kanalizace a způsobu úhrady poplatků za stočné za rok 2014.

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informoval o provozu čistírny odpadních vod a kanalizace, jakožto věcí novou pro nás občany Starého Kolína. Všichni chápeme, jaký dopad to má na životní prostředí, tak i naše pohodlí, ale již méně chápeme, že za to musíme platit. Ano, ochrana životního prostředí v dnešní době stojí nemalé prostředky. Před výstavbou kanalizace jsme se všichni zavázali, jednak poplatkem, který byl stanoven, ale také smluvně, že souhlasíme s výstavbou.

Stavba je dokončena a probíhá zkušební provoz, v němž již obec musí hradit některé nutné služby, jako je například odvoz kalů, rozbory, chemikálie, energie, obsluha tak, jak je to v podmínkách poskytovatele dotace. V souladu s těmito podmínkami musí obec zajistit i řádný výběr stočného od občanů. Je nezpochybnitelné, že bez dotace by naše obec čistírnu odpadních vod a kanalizaci nebyla schopna vybudovat.

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva obce jsme již vysvětlovali, že výpočet ceny nebude možný podle čítače motohodin, který je zabudován v rozvodné skříňce u jímky, neboť není schváleným měřidlem. Zastupitelstvo obce se muselo tedy rozhodnout a zvolit některou z dalších možností dle platné legislativy.

Po dlouhé diskusi bylo schváleno, že občané budou platit za 2. pololetí 2014 na základě směrného čísla roční spotřeby, přičemž za osobu a čtvrtletí se bude jednat o 302 Kč včetně DPH se zohledněním případného pozdějšího připojení na základě objektivních důvodů.

Občané mohou využít k placení stejný způsob jako v případě odpadů – tedy hotově na pokladně obce nebo bankovním převodem na účet obce číslo 43-1783680237/0100. V případě platby bankovním převodem se jako variabilní symbol uvede číslo popisné, 0 a 1 pro Starý Kolín, 2 pro Bašta (např. pro číslo popisné 328 ve Starém Kolíně bude variabilní symbol 32801) a v textu pro příjemce se uvede jméno odesílatele.

Splatnost stočného za rok 2014 je do 31. března 2015. 

Děkuji Vám za pochopení.

Luboš Železný
starosta obce

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?