Informace o subjektech, zda byla podána nabídka ve smyslu veřejných zakázek

27.8.2019

Předmět žádosti:

Informace o tom, zda níže uvedené subjekty podaly vůči obci Starý Kolín nabídku ve smyslu veřejných zakázek a žádost o  případné poskytnutí této nabídky

Poskytnutá odpověď:

Dne 19. 8. 2019 obec Starý Kolín obdržela do datové schránky žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kde je požadována informaci o těchto subjektech:

1/ Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 27481107

2/ DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177

Ani jeden z výše uvedených subjektů nepodal v minulosti vůči obci Starý Kolín nabídku ve smyslu veřejné zakázky.

Informaci zpracoval: 27.  8. 2019 Luboš Železný

 

 

Pomohla vám tato stránka?