Informace o subjektu, zda obec spolupracuje v oblasti dotačních projektů a v jaké výši budou nebo byly tyto projekty proplaceny

26.9.2019

Předmět žádosti:

Informace o tom, zda níže uvedený subjekt spolupracuje s obcí Starý Kolín v oblasti dotačních projektů a v jaké výši budou nebo byly tyto projekty proplaceny.

Poskytnutá odpověď:

Dne 16. 9. 2019 obec Starý Kolín obdržela žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kde je požadována informaci o tomto subjektu: Wiemarg, s.r.o., IČO 047 029 48.

Obec Starý Kolín v minulosti nespolupracovala a momentálně ani nespolupracuje s výše uvedeným subjektem v oblasti dotačních projektů.

Informaci zpracoval: 26. 9. 2019 Luboš Železný

 

Pomohla vám tato stránka?