K průběhu rekonstrukce mostu

3.10.2018

1. října proběhl kontrolní den na stavbě nového mostu. Kotrolního dne se zůčastnil jako zástupce obce starosta obce.

Ze zprávy zhotovitele o průběhu stavby plyne:

Stavba provedla betonáž OP3, provádí montáž výztuže na OP1 a současně provádí přípravu na založení skruže na pravobřežní straně vodoteče. Je provedeno srovnání terénu a před pokládkou panelů bude proveden podsyp se zhutněním. Je reálný předpoklad, že výztuž pro OP1 bude dokončena do pátku 5.10. a od pondělí 8.10 bude připraven k betonáži. Od 2.10. budou zahájeny práce na montáži výztuže pro P2. Na příštím KD se rozhodne o termínu betonáže OP1 a P2.

Zástupce zhotovitele oznámil, že dnem 2.10. nastupuje četa železářů v počtu cca 8 pracovníků. Dále se počítá,že stavba bude pokračovat i o sobotách a nedělích bez přerušení. Taktéž se uvažuje o provádění prací v prodloužených směnách.

Příští kontrolní den se uskuteční 8. října 2018.

Pomohla vám tato stránka?