Odpady v obci Starý Kolín

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce, včetně nákladů na provoz obecního systému.

Pokračuje trend snižování množství SKO – komunálního odpadu v černých popelnicích.

*)  Náklady za likvidaci odpadu plus náklady obce na zajištění svozu (phm, zaměstnanci, svozové auto atd.)

**) Příjem za odevzdané kovy. Za vytříděný papír, plasty, sklo a náp. kartony obec nic nezískává, kromě odměny EKO-KOM. Likvidace vytříděných odpadů je však mnohem levnější, než odvoz v rámci komunálního odpadu z popelnic, proto nepřestávejte třídit! Vůbec nejlepší je předcházet vzniku odpadu.

 

Bioodpad lze celoročně odevzdávat na sběrném dvoře. Od roku 2021 zajišťuje svoz bio popelnic SOP a.s. Tabulka zahrnuje jak svoz popelnic tak další bioodpad svážený obcí (kontejnery od občanů a z obecních zařízení).

Pomohla vám tato stránka?