Odpady v obci Starý Kolín

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce, včetně nákladů na provoz obecního systému.

Pokračuje trend snižování množství SKO – komunálního odpadu v černých popelnicích.

*)  Náklady za likvidaci odpadu plus náklady obce na zajištění svozu (phm, zaměstnanci, svozové auto atd.)

**) Příjem za odevzdané kovy. Za vytříděný papír, plasty, sklo a náp. kartony obec nic nezískává, kromě odměny EKO-KOM. Likvidace vytříděných odpadů je však mnohem levnější, než odvoz v rámci komunálního odpadu z popelnic, proto nepřestávejte třídit! Vůbec nejlepší je předcházet vzniku odpadu.

Počet odevzdaných velkých spotřebičů na sběrném dvoře v roce 2021: 301
Počet vyvezených kontejnerů malých spotřebičů na sběrném dvoře v roce 2021: 11

Bioodpad lze celoročně odevzdávat na sběrném dvoře. Od roku 2021 zajišťuje svoz bio popelnic SOP a.s. Tabulka zahrnuje jak svoz popelnic tak další bioodpad svážený obcí (kontejnery od občanů a z obecních zařízení).

Pomohla vám tato stránka?