Odpady v obci Starý Kolín

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce, včetně nákladů na provoz obecního systému.

*)  Náklady za likvidaci odpadu plus náklady obce na zajištění svozu (phm, zaměstnanci, svozové auto atd.)

**) Příjem za odevzdané kovy. Za vytříděný papír, plasty, sklo a náp. kartony obec nic nezískává, kromě odměny EKO-KOM. Likvidace vytříděných odpadů je však mnohem levnější, než odvoz v rámci komunálního odpadu z popelnic, proto nepřestávejte třídit! Vůbec nejlepší je předcházet vzniku odpadu.

Odevzdávejte vysloužilá elektrozařízení na sběrný dvůr obce.

Bioodpad lze celoročně odevzdávat na sběrném dvoře.

 

Pomohla vám tato stránka?