Pokračování rekonstrukce Kolínské ulice a Náměstí v roce 2021

26.2.2021

Milí spoluobčané, zdá se, že jaro klepe na dveře a jak jsme avizovali, bude pokračovat rekonstrukce Kolínské ulice a s tím spojené dopravní trable. Stavba bude zahájena již v březnu – budou dobudovány chodníky a veřejné osvětlení po obou stranách komunikace a následně začne v dubnu oprava povrchu Kolínské ulice. V tuto chvíli Vám předkládáme termíny uzavírek tak, jak je plánován postup stavebních prací.

Na webu obce ve vývěskách a v dalších komunikačních kanálech budete pravidelně dostávat aktuální informace. Po uzavírce nebude možné jednotlivé úseky projíždět jako tomu bylo na podzim takže se připravte v daném termínu na ÚPLNOU UZAVÍRKU. Svozu odpadů budou řešeny ve spolupráci se SOP Přelouč a zhotovitelem. Vjezd IZS bude v rámci stavby zajištěn.

 

Krom oficiální objížďky budou (bez záruky) udržovány také přístupové cesty ke Kamenci a okolo kostela.

 

Parkování vozidel bude možné na ploše před mostem a vedle sběrného místa u nadjezdu.

 

Děkuji Vám za pochopení, Luboš Železný starosta.

1. etapa 6. 4. – 25. 4. 2021 

2. etapa 26. 4.  – 30. 5. 2021

3. etapa 31. 5. – 31. 7.2021

Pomohla vám tato stránka?