Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

3.5.2021

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?