První část oslav 750 let obce – dětský den

5.6.2017

V sobotu 3. června 2017 proběhla v naší obci první část oslav 750 let od první písemné zmínky o Starém Kolíně. Akci  na dětském hřišti za kulturním domem zahájil krátkým vystoupením starosta obce Luboš Železný. Po té promluvila o historii obce historička Miroslava Jouzová a po ní představili své činnosti zástupci jednotlivých spolků v obci.

Po nástupu spolků proběhl za pěkné účasti den dětí se spoustou soutěží a odměn. Průvodcem dětského dne byl pan Luboš Votroubek. O ochlazení všech malých účastníků v parném dni se postarali hasiči. Doprovodný program již během dne zajistili střelci a lukostřelci na střelnici, po dětském dni proběhla ukázka výcviku psů P. Karbana. Večer program pro děti vyvrcholil kouzelnickým vystoupením  Pavla Kožíška. Program pro dospělé pak pokračoval večerní zábavou u tenisových kurtů.

Vedení obce děkuje všem kteří svou činností přispěli k bezproblémovému průběhu celého slavnostního dne, zejména dobrovolníkům na stanovištích včetně nejstarší členky organizačního týmu pí. učitelce Pechmanové  a dále členům všech spolků, skautům a všem účastníkům dětského dne.

Více fotografií z akce zde.