První školní den ve Starém Kolíně

1.9.2016

Všem žákům základní školy ve Starém Kolíně přejeme úspěšný nový školní rok, zejména pak novým prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo. Děti ve škole přivítali pan ředitel Pařez a za obecní úřad pan starosta Železný a paní místostarostka Chobotová.