Úhrada nákladů spojených s odchytem a zajištěním toulavých psů

26.6.2023

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 21. června 2023 Ceník na úhradu nákladů spojených s odchytem a zajištěním toulavých psů, které budou účtovány majitelům při předávání psa. Položky ceníku jsou:

odchyt, předání nalezeného psa včetně dopravy do kotce300,- Kč
– každý další započatý den pobytu zvířete v péči obce  – 200,- Kč

Stále častěji je odchyt toulavých psů prováděn obcí a pes je umisťován do záchytného kotce. Obec má s tímto zvýšené náklady (pořízení a údržba záchytného kotce, doprava, krmivo, apod.).

Cílem tohoto opatření je výchova majitelů psů k odpovědnosti za psa a za případné škody jím způsobené. Žádáme majitele, aby řádně zabezpečili svého psa a svůj pozemek tak, aby nedocházelo k útěkům psů na veřejná prostranství obce, jakož i na sousední pozemky jiných majitelů.

Informace pro chovatele psů

 

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?