Informace obecního úřadu – koronavirus

16.3.2020

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru: co aktuálně platí

Od 25. května 2020: 

kde mít od 25.5.2020 roušku,
leták povoluje se (od 25. 5. 2020)

5. 5. 2020 Informace na stránkách ZŠ:

Výuka na prvním stupni základní školy

Obnovení provozu MŠ

30. 4. 2020 Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení

Telefonní čísla:

Obecní úřad – 321 764 109, 733 797 730
Starosta – 603 547 266

Děkuji všem, že respektují nastavená opatření a chrání sebe i své okolí.

Luboš Železný starosta


Výskyt koronaviru ve Středočeském kraji

Přehled situace v ČR: COVID-19

Stav COVID-19 celosvětově26. 3. 2020 Přehled opatření pro osvčPřehled opatření pro firmy

25. 3. 2020 – Ministerstvo zdravotnicví rozšířilo nařízení o omezení volného pohybu a pobytu osob na veřejnosti – „nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné“

Úprava vyhrazené doby pro nákup:

od 25. 3. o úpravě vyhrazené doby pro nákup seniorů a ZTP/P starších 50 let od 8:00 do 10:00 hodin a to v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží  větší než 500 m2 (což v naší obcí není ani jedna prodejna), uvedené prodejny menší než 500 m2 však mají povinnost výše uvedené osoby upřednostnit.Upozorňujeme, že školní jídelna je od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena i pro veřejnost a nebude tedy možné brát obědy pro občany.


Informace praktického lékaře: od 16. 3. 2020 bude do odvolání uzavřena čekárna praktického lékaře ve Starém Kolíně

veškery kontakt lékař – pacient je nařízen jen telefonickou formou.

MUDr. Blümel 724 227 432 ,
sestra paní Boušková 774 202 426

Více info zde.


Uzavření sběrného dvora ve středu 18. 3. 2020 a v sobotu 21. 3. 2020


Obecní knihovna Starý Kolín: Noc s Andersonem zrušena


Informace ZŠ a MŠ Starý Kolín ohledně uzavření školy, žádosti o ošetřovné a školního plesu:

Informace na stránce základní školy


Česká pošta: Informace o dodávání zásilek České pošty v případě vyhlášení plošné karantény na určitém území


15. 3. 2020 Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

14. 3. 2020: Z nařízení vlády ze dne 14. 3. 2020 se od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 hodin zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkami uvedenými v nařízení.

Z nařízení vlády ČR se od pátku 13. 3. 2020 – 6:00 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.


Vyhlášení nouzového stavu:

Vláda vyhlásila ve čtvrtek 12. března 2020 od 14:00 hodin kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel.

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?