Vyjádření SOP a.s. k reklamaci poškozených nádob při svozu odpadů

2.3.2022

Dlouhodobě se potýkáme s reklamacemi poškozených nádob při svozu odpadů. Většina těchto reklamací však souvisí s nádobami, které nejsou v našem majetku nebo nakoupené přes naši společnost.
Ke svozu a výsypu se tak dostávají nádoby, které nejsou certifikované pro svoz odpadů a proto k tomuto účelu nevhodné. V těchto případech nemůžeme nést odpovědnost za škody.
Nákupu nádob naše společnost věnuje velkou pozornost, právě z pohledu kvality materiálů, aby dlouhodobě dokázaly sloužit účelům svozu odpadů.
S účinností od 1.3.2022 budeme striktně omezovat opravu nádob, které nesplňují parametr:
– majetek společnosti SOP a.s.
– odkup certifikované nádoby od společnosti SOP a.s.
Garance bezplatné opravy nebo výměny je z naší strany 5 let od uvedení do provozu.

Pomohla vám tato stránka?