Výzva k podání nabídky – obnova výklenkových kaplí

6.10.2015

Římskokatolická farnost Kolín ve spolupráci se Starokolínských okrašlovacím spolkem vyhlásila Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu: Obnova dvou výklenkových kaplí z ohradní zdi areálu kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně.

Zadavatelem veřejné zakázky není OÚ Starý Kolín. Veškeré informace a podrobnější podklady je třeba si vyžádat od Římskokatolické farnosti Kolín, stavební odbor – pan Petr Čech: kontakt viz přiložený dokument. Nabídku je možné podat do 23. 10. 2015.

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?