starokolinsky-zpravodaj2

Ročník V – 2016

listopad 2016 (PDF)
květen 2016 (PDF)

Ročník IV – 2015

listopad 2015 (PDF)
květen 2015 (PDF)

Datum uzávěrky příštího čísla: pátek 28. dubna 2017

O zpravodaji

Starokolínský zpravodaj je periodický tisk územního samosprávného celku – obce Starý Kolín.
Vydavatel: Obce Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín, IČ: 00235741
Registrace MK ČR: MK ČR E 17889

Redakční rada:

Kontakt na redakční radu: redakce@starykolin.eu

Redakční rada:  Pavel Horák, Blanka Lísková, Luboš Železný, Věra Chobotová

Inzerce:

Příjem inzerce: inzerce@starykolin.eu

Firmy a podnikatelé se sídlem mimo obec Starý Kolín: 200 Kč za každou ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem mimo obec: 100 Kč za každou ¼ A4.

Firmy a podnikatelé se sídlem v obci Starý Kolín: první ¼ A4 zdarma, 200 Kč za každou další ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem v obci Starý Kolín zdarma

Starší vydání:

(PDF)

Prosinec 2009
Březen 2009
Květen 2008
Listopad 2007

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?