FOTOSOUTĚŽ

Vyhlášení amatérské fotografické soutěže

Obec Starý Kolín ve spolupráci se Starokolínským okrašlovacím spolkem přepravuje vydání stolního kalendáře (na rok 2019), který bude sestaven z fotografií těch, kteří se zapojí do veřejné amatérské soutěže o nejhezčí či nejzajímavější fotky Starého Kolína a okolí. Chtěli bychom, aby se na tvorbě kalendáře, na který se díváme celoročně, mohli tímto způsobem podílet všichni zájemci.

Hlasování bylo ukončeno.

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE ZDE

 

Soutežní fotografie je také možné odevzdat v podatelně obecního úřadu, kvalitně vytištěné na fotografickém papíře a na zadní straně musí obsahovat: identifikaci autora, soutěžní a věkovou kategorii autora, název případně popis fotografie kontakt na autora.

Kontaktní email pro fotosoutěž:  fotosoutez@starykolin.eu


ODMĚNY PRO AUTORY NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH FOTOGRAFIÍ

Umístění Kategorie do 15 let Kategorie od 15 let
1. Poukázka na
dar/zážitek v hodnotě 2000,-
Peněžní odměna 2000,- Kč
2. Poukázka na
dar/zážitek v hodnotě 1000,-
Peněžní odměna 1000,- Kč
3. Poukázka na
dar/zážitek v hodnotě 500,-
Peněžní odměna 500,- Kč
4 Sladká odměna Tekutá odměna
5 Sladká odměna Tekutá odměna

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž se vyhlašuje ve dvou věkových kategoriích – 1. do 15 let, 2. od 15 let a ve čtyřech tematických okruzích:

  1. život a lidé v obci
  2. příroda
  3. památky
  4. sport

Fotografie budou pocházet z období 2010 do současnosti.

Uzávěrka soutěže prodloužena do: 15. 8. 2018.

Zasílající je zároveň autorem fotografie (nebo k tomu má od autora fotografie souhlas). Do každé kategorie je možné přispět jen jednou fotografií.

Předepsaná kvalita: fotografie by měly být v tiskové kvalitě alespoň na formát A5 – minimálně 2480 x 1748 pixelů (měl by zvládnout i mobil). Pokud bude fotografie v nižším rozlišení, nebude ji možné použít k tisku.

Fotografie budou dodány v originálu, tj. bez dodatečných úprav. Autor fotografie souhlasí s použitím fotografie pro účely publikace ve stolním kalendáři Starý Kolín 2019 a na webu obce.

O výběru fotografií, které obdrží věcné ceny rozhodne porota složená ze zástupců obce a profesionálního fotografa.

Starokolínská veřejnost bude moci rozhodnout o třech nejlepších fotografiích v každé věkové kategorii a tematickém okruhu: od poloviny do konce srpna 2018 bude na webu obce spuštěno hlasování25. 8. 2018 (při příležitosti oslavy výročí SDH Starý Kolín) bude možné hlasovat o vystavených fotografiích v kulturním domě.

Pomohla vám tato stránka?