Stočné – Informace k aktualizaci odběratelské smlouvy o odvádění odpadních vod a změně ve způsobu fakturace

17.12.2023

Vážení občané,

žádáme Vás o vyplnění přiloženého dotazníku. Na základě tohoto dotazníku bude odběratelům vyhotovena nová smlouva o odvádění odpadních vod (stočné).

Co nás vede ke změně odběratelské smlouvy?

  1. Jistě jste zaznamenali změnu smlouvy na vodu od provozovatele vodovodu v obci Starý Kolín Energie AG, která zavedla zálohový systém plateb a roční vyúčtování. Vzhledem k výše uvedenému je i obec Starý Kolín, jakožto provozovatel kanalizace, nucena na tento systém přejít u vyúčtování stočného, a to od 1. 4. 2024.
  2. Nová smlouva zároveň aktualizuje znění smlouvy vzhledem ke změnám v legislativě, zejména zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Pokyny k vyplnění formuláře:

  • Nová smlouva bude uzavírána výhradně s vlastníkem připojené nemovitosti (podle §2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích) tedy fyzickou nebo právnickou osobou.
  • U bytových domů se smlouva uzavře se společenstvím vlastníků.
  • U bytových domů v majetku obce, kde má nájemce bytu instalován vlastní vodoměr bude smlouva uzavřena s nájemcem tohoto obecního bytu.
  • Nezapomeňte vyplnit výši čtvrtletní zálohy (nejlépe jako průměr plateb za předchozí období). Zálohy bude možno platit pouze dvěma způsoby: 1. v podatelně obecního úřadu hotově nebo kartou, 2. převodem (trvalým příkazem) na účet obce (číslo účtu bude uvedeno ve smlouvě, variabilní symbol v platebním kalendáři – rozpisu záloh).
  • Roční vyúčtování bez záloh je možné pouze pro minimální roční odběry.

Další postup bude následující:

  • Nejpozději do konce ledna 2024 odevzdejte dotazník v podatelně obecního úřadu nebo naskenujte a zašlete na e-mail: obec@starykolin.eu
  • Na základě odevzdaného dotazníku obdržíte do schránek návrh smlouvy k podpisu a zároveň platební kalendář – rozpis záloh. Jednu odběratelem podepsanou kopii smlouvy doručíte zpět na obecní úřad.
  • V případě více vlastníků připojené nemovitosti může být smlouva uzavřena s jedním z vlastníků, pokud bude ke smlouvě připojena plná moc druhého (dalších) vlastníků nemovitosti. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

Vyúčtování před 1. 4. 2024 – stávající způsob vyúčtování stočného na základě odečtu bude proveden za čtvrté čtvrtletí 2023 a první čtvrtletí 2024. Odečet provádí zaměstnanec obce.

Děkujeme za spolupráci

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?