Krajinný plán obce Starý Kolín – dotazník

25.3.2019

Obec Starý Kolín se rozhodla pro zpracování Krajinného plánu z důvodu souběžného zpracování komplexních pozemkových úprav katastru obce Starý Kolín. Pozemkové úpravy jsou nejúčinnějším nástrojem pro řešení konkrétních problémů v krajině, neboť na jejich základě je možné v krajině uskutečnit investice financované státem.

Hlavním úkolem Krajinného plánu je poukázat na problémy v krajině a navhnout jejich řešení. K tomu je, mimo jiné, připraven dotazník pro občany, za jehož vyplnění děkujeme.

Vyplnit dotazník

Pro bližší seznámení s problematikou naleznete v příloze dokument Krajinný plán – koncept, určený pro širší diskusi s veřejností a znalce místních poměrů v krajině.

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?