Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

25.6.2015

 

op1

V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu.

O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 – 60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu.

op2

Seznam pracovišť a jejich adresy, kde lze podat žádost o vydání občanského průkazu je uveden na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?