PŘEHLED PŘIJATÝCH NAŘÍZENÍ – NOUZOVÝ STAV

30.4.2020

1. 5. 2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření


30. 4. 2020

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami

Usnesení vlády – o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2


24. 4. 2020

Usnesení vlády: pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti.


23. 4 .2020

Usnesení vlády č. 193 – 198 – o přijetí krizového opatření


20. 4. 2020

Manuál pro občany: Uvolňování opatření


16. 4. 2020

Mimořádné opatření – Ukončování karantény s účinností od 22. 4. 2020 (osoby v karanténě)
Mimořádné opatření – Uzavření škol a školských zařízení s účinností od 20. 4. 2020
Mimořádné opatření – Zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami s účinností od 20. 4. 2020
Mimořádné opatření – Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami s účinností od 16. 4. 2020
Mimořádné opatření – Zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 20. 4. 2020
Ukončení platnosti části mimořádného opatření – Kontaktní místa veřejné zprávy Czech-POINT
Mimořádné opatření – Elektronické žádanky v prostředí NZIS
Mimořádné opatření – Nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách
Mimořádné opatření – Nařízení Vězeňské službě ČR


14. 4. 2020

Vláda schválila harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

Doporučení pro obce k zajištění fungování obecních úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 20. dubna 2020


10. 4. 2020

Výkladové stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke sportovním aktivitám


9. 4. 2020

Mimořádné opatření – zákaz volného pohybu osob s výjimkami
Mimořádné opatření – ukončování karantény
Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům sociálních služeb
Mimořádné opatření  – správní úřady I – pravidla provozu
Mimořádné opatření – správní úřady II – omezení provozu


6. 4. 2020

Usnesení vlády č. 150,151,152,153/2020 Sb. o přijetí krizových opatření

Mimořádné opatření – maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách
Mimořádné opatření – omezení pohybu osob s vyjímkami
Mimořádné opatření – k vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze
Ukončení mimořádného opatření – CzechPoint
Zrušení mimořádného opatření – k prodeji OOP třídy FFP3

Informace MVČR k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů


3. 4. 2020 Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný k 1. 9. 2019


1. 4. 2020

Mimořádné opatření – maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách


30. 3. 2020

Nařízení vlády č. 140,141,142/2020

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Mimořádné opatření – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje
Mimořádné opatření – prodloužení omezení pohybu osob


26. 3. 2020 Zákon o státním rozpočtu


26. 3. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 3. 2020 k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám, které je účinné od 27. 3. 2020.


26. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


26. 3. 2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu


24. 3. 2020 Základní informace Ministarstva vnitra ČR k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu


23. 3. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


23. 3. 2020 Mimiřádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají:

volného pohybu osob na území ČR;
prodejní doby pro seniory nad 65 let;
omezení maloobchodního prodeje;
opatření následné lůžkové péče;
omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů.


20. 3. 2020 Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje


20. 3. 2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu


19. 3. 2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví 


19. 3 . 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


18. 3. 2020Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


16. 3. 2020 – Informace Ministerstva zemědělství: Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství


16. 3. 2020Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


16. 3. 2020Tisková zpráva Finančního úřadu pro Středočeský kraj


16. 3. 2020Preventivní opatření ke snížení rizik nákazy koronavirem ve Skupině ČEZ


15.3. 2020 –  Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob


15. 3 . 2020Opatření vlády dočasně znovu zavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Příloha – místa určená k překračování vnitřních hranic ČR


15. 3. 2020Nařízení vlády o přijetí krizového opatření


15. 3. 2020Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2


15. 3. 2020Finanční správa reaguje na aktuální situaci 


14. 3. 2020Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


13. 3. 2020Mimořádné opatření Ministerstva vnitra o dočasném znovu zavádění orchrany vnitřních hranic České republiky

Příloha – Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky


13. 3. 2020Informace pro obce k dopadům usnesení vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020 o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu konání akcí s účastí přesahující 30 osob na jednání zastupitelstva obce


13. 3. 2020Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky 


13. 3. 2020Informace k vyhlášení nouzového stavu – Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy


13. 3. 2020Informace Ministerstva zdravotnictví o omezení přítomnosti veřejnosti ve vybraných zařízeních


12. 3. 2020Informace o dodávání zásilek České pošty v případě vyhlášení plošné karantény na určitém území


11. 3 . 2020Informace o uzavření Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvkové organizace


10. 3. 2020 – Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k výskytu onemocnění COVID-19

Mimořádná opatření uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Mimořádná opatření  – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020


10. 3. 2020Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19


6. 3. 2020Doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí

Pomohla vám tato stránka?