Rozšíření pytlového sběru tříděného odpadu v roce 2023

19.12.2022

Vážení spoluobčané, spolu se Zpravodajem jste obdrželi sadu pytlů na třídění odpadu. Od ledna 2023 zavádíme v naší obci rozšíření pytlového sběru odpadů. K oranžovému pytli na nápojové kartony přibude pytel šedý na kovové obaly a žlutý na plasty. Sběr a odvoz bude probíhat stejně jako již probíhající sběr nápojových kartonů. Svoz bude probíhat většinou 2x měsíčně. První pátek v měsíci, na který jste zvyklí u kartonů a třetí pátek v měsíci (až na výjimky, např. pokud se jedná o svátek, viz. duben, listopad a prosinec). Přesné termíny naleznete ve svozovém kalendáři.

Rozšířený pytlový sběr se týká:

KOVY – šedý zatahovací pytel EKO-KOM
Určen pro:

– Nápojové plechovky – hliník
– Plechovky od potravin – čisté
– Drobné kovy z domácností (například vyřazené kovové nádobí, příbory atd..)

PLASTY – žlutý zatahovací pytel bez potisku
Určen pro:
– Sešlapané PET lahve, čisté kelímky apod.

NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžový zatahovací pytel EKO-KOM
Určen pro:
– Sešlapané nápojové kartony, např. od mléka, vína apod.

Odevzdání pytle: stejným způsobem jako dosud při svozu nápojových kartonů: zatáhnout a zavěsit na vrata nebo postavit na chodník u domu v den svozu, nejdéle v 8:00 hodin. Za svezený pytel příslušné barvy bude vydán nový pytel stejné barvy. Pytle lze také zdarma získat na sběrném dvoře a v podatelně Obecního úřadu. Přebírány budou POUZE vydané zatahovací pytle s potiskem EKO-KOM (oranžové, šedé) nebo zatahovací pytle žluté (bez potisku). Pytle je třeba řádně uzavřít (zatáhnout).

Termíny svozu: Dle svozového kalendáře na rok 2023

V uvedených termínech lze odevzdat všechny tři pytle nebo jakýkoliv z nich.

Pytlový sběr nenahrazuje kontejnery na plast a kovy na sběrných místech v obci. Ty zůstanou na současných místech zachovány a lze je i nadále využívat stejným způsobem jako doposud. Pytlový sběr doplňuje možnosti třídění v naší obci. Pokud ještě netřídíte, zapojte se alespoň tímto způsobem. Děkujeme, že třídíte. Snižujete tak náklady obce na likvidaci odpadů a tím i výši poplatku pro občany.

Pomohla vám tato stránka?