Setkání knihovníků a zástupců obcí

14.11.2018

V úterý 13. listopadu 2018 se v Obecní knihovně Starý Kolín konalo setkání knihovníků a zástupců obcí z regionu Kutná Hora. Nápad vzešel z Regionální knihovny Kutná Hora a jednalo se o historicky úplně první setkání tohoto typu, pro které zástupkyně regionální knihovny vybraly právě nově zrekonstruovanou knihovnu ve Starém Kolíně.

Pozvání přijalo 22 knihovníků a zástupců obcí, které uvítala ředitelka Městské knihovny v Kutné Hoře paní Mgr. Gabriela Jarkulišová, dále hovořila paní Mgr. Lucie Macháčková, metodička regionální knihovny.

Starosta obce Starý Kolín Luboš Železný seznámil přítomné především s informacemi o zřízení knihovny ve Starém Kolíně s využitím financí z různých dotačních programů a dále s historií knihovnictví ve Starém Kolíně. Na závěr knihovnice Mgr. Eva Veselá sdělila přítomným údaje o činnosti knihovny, o akcích, které knihovna pořádá, ať již sama nebo společně s dalšími spolky v obci, pohovořila o knižním fondu zdejší knihovny, jak knihy pořizuje, eviduje, jak o knihy pečuje a o které tituly je momentálně největší zájem.

Pomohla vám tato stránka?