Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 27. – 28. 1. 2023 – přenosná volební schránka

16.1.2023

Ve dnech 27. a 28. ledna 2023 se koná II. kolo volby prezidenta ČR. Ve Starém Kolíně jsou dva volební okrsky se sídlem Obecní dům, Za poštou 164, Starý Kolín – budova bývalého kina.

V pátek 27. 1. 2023 se volby konají od 14:00 do 22:00 hod.

V sobotu 28. 1. 2023 se volby konají od 8.00 do 14:00 hod.

Volič, který ze závažných, zejména zdravotních (kromě izolace z důvodů onemocnění COVID-19) nebo rodinných důvodů nemůže hlasovat ve volební místnosti, může požádat Obecní úřad Starý Kolín nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby se za ním dostavila domů s přenosnou volební schránkou, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požádat můžete okrskovou volební komisi i ve dnech voleb ve volební místnosti. Do přenosné volební schránky může hlasovat i volič s voličským průkazem.

Telefonní čísla k vyřízení přenosné volební schránky: 733 797 730.

Pomohla vám tato stránka?